# investujte na fin trhoch  3. 4. 2023

Zlato sa opäť ligoce

Zlato sa uplynulý týždeň dostalo nad symbolickú hranicu 2 000 dolárov za trójsku uncu. Za posledných päť rokov sa zlato dostalo nad túto hranicu iba tretí krát. Prvý krát tomu bolo počas pandémie v roku 2020, následne počas vypuknutia vojny na Ukrajine a teraz.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Zlato je zaujímavé v tom, že občas sa správa ako komodita a občas ako cudzia mena. Pre investorov je najťažšia úloha vedieť rozlíšiť tieto dve fázy, lebo v odlišných fázach pôsobia na zlato odlišné faktory. Napríklad investori, ktorí kúpili zlato v roku 2011 v čase Európskej dlhovej krízy, museli čakať dlhých deväť rokov kým sa ich investícia dostala na pôvodnú úroveň. Pokiaľ nedokázali byť trpezliví, je možné, že prišli aj o 45% svojej investície počas tohto čakania. Pri investícií do zlata je dôležité poznať faktory vplývajúce na cenu tejto komodity a tie nemusia byť vždy jednoznačné.

Za posledný mesiac sa cena zlata zvýšila o takmer 7%. Za týmto rastom bola predovšetkým panika na americkom bankovom trhu, ktorá sa postupne preniesla aj do Európy. Práve panika na bankovom trhu priniesla obavy z toho, že svetová ekonomika sa môže postupne dostať do recesie, čo spôsobilo rast záujmu o zlato. Rovnako akcie spoločnosti zamerané na ťažbu zlata mali za sebou veľmi silný mesiac. Napríklad akcie Kinross Gold Corp. si pripísali takmer 26% na svojej hodnote a aj ostatní ťažbári zlata si pripísali rovnako kladné hodnoty. Pre porovnanie, index SP500 vzrástol za uplynulý mesiac iba 1,5%. Za predpokladu, že aktuálna panika na bankovom trhu postupne pominie, bude pre investorov do zlata rozhodujúce poznať, ako sa bude vyvíjať inflácia, úrokové sadzby a v neposlednom rade aj sila amerického dolára.

Vo všeobecnosti platí, že s poklesom inflácie budú centrálne banky nútené znižovať už aj tak dosť vysoké úrokové sadzby. To by malo oslabovať americký dolár a následne pozitívne vplývať na cenu zlata, ktorá je negatívne korelovaná s úrokovými sadzbami. Malí investori veria, že aktuálny trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Prítok nových investícií do podielových fondov a ETF fondov s expozíciou na zlato presiahol v predchádzajúcom týždni jednu miliardu dolárov. Väčšie prítoky nových peňazí boli zaznamenané iba počas pandémie a pri vypuknutí vojny na Ukrajine.  Avšak veľké investičné banky natoľko optimistické vo svojich predpovediach nie sú. Na roky 2024 a 2025 očakávajú pokles ceny zlata na 1 852 dolárov, respektíve na 1 770 dolárov za trójsku uncu.

Pre malých investorov ponaučenie na záver. Je vhodné mať časť investičného majetku investovaného v zlate ako súčasť diverzifikovaného portfólia, avšak veľké stávky na zmenu ceny komodity nemusia priniesť želaný efekt. Nech rok 2011 je príkladom pre všetkých.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.