# investujte na fin trhoch  13. 12. 2021

Inflácia na maximách za posledných 40 rokov v USA

Inflácia v Spojených štátoch amerických dosiahla v novembri najvyššiu úroveň za posledných 40 rokov, keď sa silný spotrebiteľský dopyt skrížil s obmedzeniami ponuky súvisiacimi s pandémiou. Ministerstvo práce uviedlo, že index spotrebiteľských cien, ktorý meria, čo spotrebitelia platia za tovary a služby, vzrástol v novembri v porovnaní srovnakým mesiacom minulého roka o 6,8%. Bolo to najrýchlejšie tempo od roku 1982 a šiesty mesiac po sebe, v ktorom inflácia prekročila 5%.

Takzvaný jadrový cenový index, ktorý nezahŕňa často kolísavé kategórie potravín a energií, vzrástol v novembri oproti predchádzajúcemu roku o 4,9%. To bol prudší nárast ako októbrový nárast o 4,6%, čo je najvyššie tempo od roku 1991. Nárast cien nových vozidiel, ktorý v novembri dosiahol 11,1%, bol najväčší v histórii, rovnako ako ceny pánskeho oblečenia a nábytku. 7,9-percentný nárast cien reštaurácií rýchleho občerstvenia minulý mesiac bol tiež najprudším v histórii. Ceny energií začali vykazovať známky uvoľňovania – čiastočne kvôli obavám na finančných trhoch, že Omicronový variant Covid-19 by mohol spomaliť rast, benzín však rástol mesačným tempom 6,1% už druhý mesiac po sebe.

Novembrový cenový trend prišiel pred objavením sa variantu Omicron, ktorý predstavuje novú hrozbu pandémie, ktorá je už v druhom roku. Nedostatok dostupných pracovníkov ovplyvňuje aj infláciu a celkovú ekonomiku, čo núti spoločnosti zvyšovať ceny, aby kompenzovali vyššie náklady práce. Spoločnosti vyčleňujú na zvýšenie miezd v budúcom roku v priemere 3,9% z celkových miezd, čo je najviac od roku 2008. Americké akcie napriek tomu za celý týždeň skončili vyššie po tom, čo čerstvé údaje o inflácii zvýšili nádej investorov, že rast cien sa môže blížiť k vrcholu. Index S&P 500 uzavrel na rekordnom maxime, poskočil o 1% alebo 44,57 bodu na úroveň 4712,02 bodu.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.