# investujte na fin trhoch  16. 5. 2022

Len pozastavená transakcia?

Elon Musk v piatok povedal, že jeho plánovaná akvizícia spoločnosti Twitter bola „dočasne pozastavená“ kvôli obavám z falošných účtov, čo je prekvapivý zvrat, ktorý otriasol investormi a vyvolal otázky o jeho ochote uskutočniť transakciu v hodnote 44 miliárd dolárov. Tweet Muska, ktorý spôsobil otras na akcii v premarkete, a po ktorom o niečo viac ako dve hodiny neskôr nasledoval ďalší výrok, že „je aj tak stále odhodlaný na akvizíciu“. Počiatočné oznámenie bolo neortodoxné nielen vo svojom načasovaní a formáte, ale aj preto, že Musk sa odvolával na nedávne odhalenie na Twitteri o falošných a spamových účtoch. Musk si bol vedomý otázok o falošných a spamových účtoch na Twitteri, keď súhlasil s akvizíciou – roky o tom vo svojich vlastných tweetoch upozorňoval. V piatkovom príspevku na svojom overenom účte na Twitteri uviedol: „Dohoda na Twitteri je dočasne pozastavená, čaká na podrobnosti podporujúce výpočet, že spam/falošné účty skutočne predstavujú menej ako 5% používateľov.“

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Musk naznačil, že sa pokúsi číslo skontrolovať a vyzval ostatných, aby urobili to isté. „Aby som to zistil, môj tím urobí náhodnú vzorku 100 sledovateľov. Pozývam ostatných, aby zopakovali rovnaký proces a videli, čo objavia,“ napísal v tweete. Na popud niektorých zo svojich viac ako 90 miliónov sledovateľov na Twitteri, Musk pokračoval vo vysvetľovaní nápadov ako postupovať. A tu prichádza otázka, čo týmto Musk sleduje. Môže to byť vyjednávacou taktikou na prehodnotenie dohody alebo dokonca opustenie transakcie. Ak by neprišlo k dohode, Musk by mohol dlhovať Twitteru 1 miliardu dolárov v závislosti od dôvodu opustenia transakcie. Výška poplatkov za opustenie transakcie je nastavená tesne nad 2% z hodnoty obchodu, čo je pri podobných transakciách férové. Pokuty, nazývané aj poplatky za ukončenie, majú odradiť strany od porušovania dohôd a riešiť náklady a nepríjemnosti vyplývajúce z neúspešného obchodu. Takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.