# investujte na fin trhoch  6. 11. 2023

Úrokové sadzby na svojom maxime

Po ECB, ktorá nezmenila úrokové sadzby minulý týždeň, pristúpili k rovnakému kroku aj ďalšie centrálne banky. FED, Bank of England, ani Česká národná banka nevidia nateraz dôvod na ďalšie utiahnutie monetárnej politiky a sledujú pomaly klesajúcu infláciu k svojim cieľovým hodnotám. Avšak, akékoľvek diskusie o sekaní sadzieb sú (azda s výnimkou Českej republiky) nateraz predčasné. Inflácia nepochybne klesá, no aj naďalej existujú riziká zvrátenia tohto trendu v dôsledku silnej ekonomiky a trhu práce (hlavne v USA), ktoré bránia centrálnym bankárom predčasne zmeniť kurz monetárnej politiky. Mantra „vyššie sadzby po dlhší čas“ bude niekoľko nasledujúcich kvartálov hlavné posolstvo zasadaní centrálnych bánk.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Podľa vyjadrení centrálnych bankárov je však súčasná úroveň úrokových sadzieb postačujúco reštriktívna, vysoké úroky sa transmisným mechanizmom dostávajú do reálnej ekonomiky, zvyšujú cenu peňazí (zdražujú úvery), ochladzujú ekonomiku a pôsobia dezinflačne. Berúc toto do úvahy, pravdepodobne vidíme vrchol aktuálneho cyklu úrokových sadzieb.

Na tieto správy akoby čakali finančné trhy. Americký dlhopisový trh po oznámení FEDu o ponechaní sadzieb na aktuálnej úrovni výrazne posilnil. Úroky na 10-ročnom štátnom dlhopise padli od stredy o takmer 0,4% a zakončili na úrovni tesne nad 4,5%. Rovnaký smer nabrali aj dlhopisy európskych krajín ako Nemecko, Francúzsko ale aj Slovensko. Ceny dlhopisov samozrejme kvôli tomu viditeľne narástli a svojim držiteľom priniesli zisky.

Ešte výraznejšie pohyby sme videli na globálnom akciovom trhu. V uplynulých týždňoch tlačili akcie nadol hlavne rastúce výnosy na dlhopisoch a neistota ohľadom ďalšieho zvyšovania sadzieb zo strany FEDu. Stredajšie zasadnutie, kde k úprave sadzieb nedošlo, vnieslo na akciový trh veľkú vlnu optimizmu a akcie videli jeden z najlepších týždňov v tomto roku.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.