# investujte na fin trhoch  19. 4. 2022

Časy ľahkých zárobkov na akciových trhoch sú nenávratne preč

Od začiatku roka sa americký akciový index S&P500 prepadol o 8% a technologický index NASDAQ o viac ako 14%. Dlhopisový trh so štátnymi americkými dlhopismi bol na tom veľmi podobne a stratil 9%. Tým, ako sa mení rétorika centrálnych bánk na celom svete je vidno, že sa mení aj investičná paradigma, ktorá fungovala posledných 14 rokov.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Často opakovaná investičná stratégia „always buy the dip“ v súvislosti s presvedčením, že trhy idú vždy iba hore, by mala tento rok katastrofálne následky. Mnoho investičných titulov, ktoré za posledné roky urobili nadpriemerné zhodnotenia, odovzdali za posledné štyri mesiace viac ako 50% svojej hodnoty. Najlepšie to je vidno na ukazovateli, ktorý zachytáva podiel nových investičných maxím k novým investičným minimám. Ten je na úrovni 34% ku 66%. V preklade to znamená, že k dnešnému dňu 66% spoločností na americkom akciovom trhu dosiahlo svoju najnižšiu hodnotu za posledných 12 mesiacov.

Na trhoch je vidno vyššia opatrnosť a investori si toho začínajú byť vedomí. Kým ešte nedávno stačilo spoločnostiam aby vykazovali rýchly rast tržieb, ktorý sa premietal do stále rastúcich cien akcií, tak dnešnou optikou sa to ukazuje ako nepostačujúce.  Investori chcú vidieť zisk, a to nie zisk očistený o fiktívne účtovné položky a kompenzácie pre manažment, ale regulárny zisk podľa platných účtovných štandardov. Zisk, z ktorého spoločnosti dokážu vyplácať dividendy a kupovať naspäť svoje akcie. Kým pri nulových úrokových sadzbách bola ziskovosť firiem iba hudba budúcnosti a mnohí investori dokázali privrieť oči, tak pri takmer 3% úrokových sadzbách a 10% inflácií to už neplatí.

Istým spôsobom toto obdobie pripomína rok 2000 s tým rozdielom, že vtedy sa investičná bublina týkala iba technologickým firiem. Teraz sú vysoké ocenenia firiem naprieč celým investičným spektrom. Pre investorov to znamená iba jedno -do budúcnosti sa treba pripraviť na podstatne nižšie výnosy.  Kým doteraz platilo, že akciové investície dokážu generovať 7% až 11% ročne v dlhodobom horizonte, teraz začínajú veľké investičné banky pripravovať svojich klientov na 3% ročný výnos v horizonte najbližších piatich rokov. Ako býva zvykom, po každej veľkej oslave musí prísť vytriezvenie. Podľa všetkého to vyzerá tak, že vytriezvenie na finančných trhoch sa práve začína.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.