# investujte na fin trhoch  25. 4. 2022

Varovanie od FEDu

Predseda Americkej centrálnej banky (FED) Jerome Powell naznačil vo štvrtok, že centrálna banka pravdepodobne na svojom zasadnutí budúci mesiac zvýši úrokové sadzby o pol percentuálneho bodu, a tiež komunikoval, že podobné zvýšenie sadzieb by mohlo nastať aj na ďalšom zasadnutí, aby sa postupným zvyšovaním sadzieb znížila inflácia v Spojených štátoch amerických. Zvýšenie sadzieb v máji, ktoré by malo nasledovať po marcovom rozhodnutí FEDu navýšiť sadzby z takmer nuly o štvrť percentuálneho bodu, bude znamenať, že Americká centrálna banka zvýši svoju menovú sadzbu na nadväzujúcich stretnutiach prvýkrát od roku 2006, pričom nárast o pol bodu by bol (bude) prvým takýmto krokom od roku 2000.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

FED signalizuje, že na stretnutí, ktoré sa uskutoční 3. až 4. mája oficiálne oznámi plány na začatie zmenšovania portfólia aktív v hodnote 9 biliónov dolárov v júni, pričom týmto krokom sa bude snažiť o obmedzenie cenových tlakov, ktoré dosahujú maximá, aké sme v Spojených štátoch amerických nevideli za posledných 40 rokov. „Podľa môjho názoru je vhodné postupovať o niečo rýchlejšie ako to urobil FED v nedávnej minulosti“, povedal Powell vo štvrtok popoludní v panelovej diskusii s prezidentkou Európskej centrálnej banky Christine Lagardeovou, ktorú organizoval Medzinárodný menový fond (MMF). Bolo to jeho posledné plánované verejné vystúpenie pred zasadnutím centrálnej banky budúci mesiac (teda v máji).

Medzinárodný menový fond v utorok uviedol, že očakáva, že globálny ekonomický rast sa tento rok výrazne spomalí, keďže sa následky konfliktu na Ukrajine rozšírili do celého sveta, čo je pre mnohé krajiny, ktoré už zápasia s pandémiou Covid-19 a s rastúcou infláciou a úrokovými sadzbami, prekážkou. Medzinárodný menový fond očakáva, že svetová ekonomika tento rok porastie o 3,6% v porovnaní so 6,1% v minulom roku. Nová prognóza je o 0,8 percentuálneho bodu nižšia ako jej januárová prognóza a oproti jej výhľadu z októbra 2021 sa znížila o 1,3 bodu. Pán Powell povedal, že FED sa predovšetkým zameriava na znižovanie inflácie. „Ekonomiky nefungujú bez cenovej stability,“ dodal. FED sa snaží vytvoriť takzvané mäkké pristátie, pri ktorom spomalí rast dostatočne na to, aby znížil infláciu, ale nie tak agresívne, aby ekonomika skĺzla do recesie. Bude to veľmi náročné,“ zakončil  Powell.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.