# investujte na fin trhoch  14. 11. 2022

Októbrové čísla inflácie v USA

Americká inflácia v októbri prekvapivo spomalila, čo spôsobilo dramatický prepad amerických úrokových sadzieb a raketové jednodňové zotavenie na akciách. Inflácia v Spojených štátoch amerických sa za minulý mesiac zmiernila na najpomalšie tempo od januára, aj napriek tomu však zostáva vysoká. Ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že jeho index spotrebiteľských cien sa v októbri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšil o 7,7%, čo je pokles z 8,2% v septembri a júnových 9,1%, čo bolo najvyššie za štyri desaťročia.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Jadrová inflácia (core inflation), ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín, sa v októbri medziročne zvýšila o 6,3%, zo 6,6% v septembri, čo bol najväčší nárast od augusta 1982. Na mesačnej báze vzrástla inflácia v októbri od septembra o 0,4%, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. Rovnako zmena tejto (jadrovej) inflácie za mesačné obdobie vzrástla v októbri o „len“ 0,3%, čo je však prudký pokles z 0,6% v septembri aj auguste.

Ceny ojazdených áut a nákladných áut, ktoré minulý rok výrazne prispeli k inflácii, klesli v októbri oproti septembru o 2,4% po poklese o 1,1% v predchádzajúcom mesiaci. Ceny leteniek klesli o 1,1%, zatiaľ čo ceny odevov klesli o 0,7%. Ceny lekárskej starostlivosti minulý mesiac v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom prudko klesli, pričom ich stiahol 4%-ný pokles poistného na zdravotné poistenie.

Rastúce náklady na bývanie zostali minulý mesiac silným zdrojom inflačných tlakov, pričom nájomné a odhad pripísaného nájomného vlastníkom bytov rástli v októbri pomalšie ako v septembri, no stále viac ako dvojnásobným tempom v porovnaní s priemerným tempom za desaťročie pred pandémiou.

Ceny benzínu sa v októbri od septembra zvýšili o 4%, čím sa zvrátili tri mesiace poklesu. Priemerná cena bežného benzínu za mesiac október v Spojených štátoch bola 3,81 dolára za galón (galón= 3,78 litra). Ceny potravín rástli v októbri pomalšie ako v septembri, pričom ceny potravín vzrástli o 0,4% v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, čo je najmenší nárast od decembra 2021.

Práve ceny benzínu a potravín majú tendenciu byť dôležité pri formovaní očakávaní ľudí v súvislosti s budúcou infláciou a hrajú dôležitú úlohu, ako dlho a ako vysoko bude inflácia zakotvená v ekonomike.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.