# investujte na fin trhoch  18. 12. 2023

Vianočný darček od FEDu

Minulý týždeň zasadali tri významné centrálne banky. Výsledok? Ani jedna banka nepristúpila k úprave sadzieb a všetky tri ponechali aktuálne nastavenie monetárnej politiky. ECB má depozitnú sadzbu na štyroch percentách, Bank of England na úrovni 5,25% a americká centrálna banka (FED) v intervale 5,25 – 5,50%. Na prvý pohľad žiadna zmena. Ale finančné trhy, ktoré sa odrazili od pomyselného lokálneho minima koncom októbra a odvtedy takmer nepretržite rastú hlavne kvôli očakávaniam, že sadzby už nebudú stúpať, zaradili tento týždeň ešte vyššiu rýchlosť. Vďačiť za to môžu vyjadreniam americkej centrálnej banky. Aj keď to Jerome Powell explicitne nepovedal, je málo pravdepodobné, že FED ešte v tomto cykle zvýši úrokové sadzby, keďže podľa slávneho dotplot diagramu (graf, kde vidia úrokové sadzby v budúcnosti jednotliví guvernéri FEDu) je skôr polemika, koľkokrát v roku 2024 pôjdu sadzby smerom nadol. Zatiaľ to vyzerá na tri zníženia, ale situácia je samozrejme dynamická a nič nie je vytesané v kameni. Dokonca aj medzi jednotlivými guvernérmi vidíme názorovú heterogénnosť.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Reakcia finančných trhov po zasadnutí FEDu však bola taká pozitívna, že aj tri poklesy sadzieb ju majú problém vysvetliť a podľa všetkého finančný trh naceňuje výraznejšiu úpravu sadzieb smerom nadol. Implikované overnightové sadzby naznačujú dokonca až šesť poklesov v amerických krátkych sadzbách, každý o 0,25%. Finančné trhy majú vo zvyku správať sa prehnane.  Platí to pri interpretácii pozitívnych ako aj negatívnych správ. Predpovedanie budúcnosti nie je našou úlohou, keďže úspešnosť takýchto predikcií je mizivá, ale aktuálna reakcia finančných trhov sa mi zdá príliš optimistická a finančné trhy prestali vnímať niektoré riziká, ktoré môžu FEDu ešte skomplikovať cestu k stlačeniu inflácie k inflačnému cieľu. Napríklad veľmi odolný trh práce alebo silný ekonomický rast.

Aktuálna predvianočná rally je darček od FEDu. Darilo sa prakticky všetkým sektorom, no najväčšie zisky si pripísali spoločnosti citlivé na zmeny v úrokových sadzbách ako banky alebo small cap spoločnosti. Akciový index S&P500 atakuje svoje maximá, Dow Jones to svoje prekonal. Rozdiely medzi očakávaniami predstaviteľov FEDu a obchodníkov na finančných trhoch sú však evidentné. Tešme sa teda z vianočného darčeka, ale buďme opatrní v interpretácii týchto pohybov ako začiatku nového bezproblémového vývoja akciových trhov. Lebo niekto sa pri odhadoch budúcich sadzieb zjavne mýli, buď to bude FED alebo finančné trhy. A dokonca možno obaja.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.