# investujte na fin trhoch  10. 7. 2023

Po správe o nových pracovných miestach v USA

Prírastok pracovných miest v USA sa v júni zmiernil, zatiaľ čo rast miezd zostáva silný, ukazuje sa, že trh práce v Spojených štátoch amerických je dostatočne odolný na to, aby tento mesiac udržal Federálnu centrálnu banku (FED) na ceste k zvýšeniu úrokových sadzieb.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Za jún sa zamestnanosť zdvihla o 209 tisíc, zatiaľ čo sa čakalo 230 tisíc pracovných miest plus nastala revízia májových dát smerom nadol. Ochladenie ide na vrub hlavne sektoru služieb, a to obchodu, doprave (kde zamestnanosť dokonca klesla) a špecializovaným službám. Zamestnanosť v priemysle aj vo verejnom sektore naopak stúpala rýchlejšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Najnovšie údaje naznačujú, že trh práce trochu stráca tempo, keďže vysoké úrokové sadzby a mesiace pomalých spotrebiteľských výdavkov prispievajú k obavám o stave ekonomiky. Napriek tomu s dostatočne zdravým rastom pracovných miest a rýchlym rastom miezd Fed pravdepodobne obnoví sériu zvyšovania sadzieb na svojom zasadnutí koncom tohto mesiaca, po prestávke v júni.

Na druhej strane, júnový report nie je ohľadom ochladenia trhu práce jednoznačný. Mzdy držali medziročné tempo rastu o 4,4 percenta, zatiaľ čo sa čakalo spomalenie na 4,2%. Miera nezamestnanosti podľa prieskumu medzi spotrebiteľmi klesla na 3,6% z 3,7%. Na začiatku roka mnohí ekonómovia predpovedali, že zvýšenie sadzieb Fedu spôsobí do polovice roka recesiu a zmiernenie náboru nových pracovných miest. Čakáme a čakáme recesiu a stále neprichádza… Aby to na konci nebolo ako čakanie na Godota od známeho spisovateľa Samuela Becketta…

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.