# investujte s nami  18. 1. 2021

Growth Opportunities uzavrel rok 2020 s nárastom 22,59%

Rok 2020 prial aktívnej správe aktív a koncoročné výnosy pre investorov odrážali hlavne reakcie portfólio managerov na prudké prepady v marci 2020. Kto si zachoval chladnú hlavu, nezľakol sa a nezačal vypredávať aktíva v portfóliu pod tlakom emócií, ktoré každým v takomto čase lomcujú, získal veľkú výhodu oproti tým, ktorí predávali na dne. Kto navyše koncom marca alebo v apríli doinvestoval voľný cash do akcií, dokázal tieto nové prostriedky zhodnotiť v desiatkach percent. V marci 2020 priniesla na akciový a dlhopisový trh obrovskú neistotu zdravotnícka kríza, nie ekonomická. Valuácie, ktorých sme boli svedkami koncom marca, nedávali absolútne žiadny zmysel a keď začali vlády a centrálne banky mohutne stimulovať na krátky čas vypnuté ekonomiky, zotavenie akciových trhov nebolo až takým prekvapením. Aj keď intenzita nárastov a rýchlosť zotavenia akciových trhov už prekvapivá (minimálne pre mňa) bola.

Keďže sme už uzavreli rok 2020, môžeme zhodnotiť, či sme v inkriminovanom čase reagovali správne aj my. V zmiešanom fonde Growth Opportunities, ktorý má z našich fondov najaktívnejšiu správu, za naše kroky najlepšie hovorí výkonnosť. Fond uzavrel rok 2020 s nárastom 22,59% a pokračuje v raste aj v roku 2021.

Keď sme vchádzali do marca 2020, v akciách bolo zainvestované cca 75% aktív fondu a fond mal aj silnú likviditnú pozíciu. Prepady na akciových trhoch postihli samozrejme aj nás, ale reagovali sme s chladnou hlavou a robili sme odpredaje aktív len v minimálnej miere. Dokonca sme do našich najperspektívnejších pozícií doinvestovali prebytočnú likviditu. Akcie spoločností, do ktorých sme počas roku 2019 postupne investovali, sme v marci a apríli 2020 získali prakticky za výpredajové ceny. Investície do spoločností ako Infrastructure and Energy Alternatives, Chicken Soup for the Soul Entertainment a BlueLinx Holdings tvorili po zvyšok roka kostru výkonnosti fondu. Growth Opportunities sa hlavne zameriava na perspektívne investície mimo radaru obrovských fondov, pre ktoré je trhová kapitalizácia týchto spoločností nezaujímavá. Častokrát ide o spoločnosti, ktoré sa aj napriek svojmu zaujímavému business modelu, rastúcim tržbám alebo zvyšujúcim sa maržami obchodujú na zaujímavých valuáciách. Nezameriavame sa však len na spoločnosti s nízkou kapitalizáciou. Výkonnosti fondu veľmi prospeli aj dlhodobé investície v úspešných firmách ako Microsoft, Pandora a Micron. Výborným rozhodnutím bola aj investícia do dlhopisov ropných spoločností, ktoré mali cenu ropy zaistenú derivátmi na celý rok 2020 a prepad ceny ropy do záporu si ani nevšimli. My sme si však všimli tieto dlhopisy, ktoré sa obchodovali na apokalyptických úrovniach.

Zloženie portfólia fondu Growth Opportunities môže byť perspektívne aj naďalej. Snaha vyhnúť sa investíciám do spoločností, ktorých aktuálna valuácia je založená na príliš optimistických očakávaniach a iracionálnych predpokladoch, a naopak zameriavanie sa na firmy, ktorých rast je založený na silnom fundamente pri nízkej alebo férovej valuácii, dáva predpoklady na zaujímavé zhodnotenie fondu. Na tejto ceste sa určite nevyhneme krátkodobej volatilite, ktorú nám môže ukázať už rok 2021.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.