# investujte s nami  9. 12. 2020

Sporenie na Vianoce

Nerozhadzujte na Vianoce zbytočne, radšej si odložte a niečo usporte.

Vianočné obdobie je každoročne spájané so zvýšeným tlakom na peňaženky. Najväčšie sviatky roka sú jednak sviatkami hojnosti, ale v mnohých rodinách hlavne štedrosti, takže prím hrajú darčeky. Poznáte ten pocit; niekoho obdarujete, urobíte mu radosť a vyčarujete mu úsmev na tvári. Na nezaplatenie. Ale nepreháňame to niekedy trochu?

Vianoce by vo svojej podstate mali mať skôr duchovný a sociálny rozmer. Mali by sme cítiť rodinnú pohodu, spolupatričnosť a možno aj akúsi hrejivú lásku blízkych ľudí. Stretnúť sa, posedieť si, zaspomínať, zasmiať sa. Darčeky by v hierarchii vianočných hodnôt nemali patriť na prvé miesto a väčšie množstvo či samotná cena darov nie je meradlom toho, ako máte niekoho radi.

Koľko minieme na Vianoce?

My Slováci sme z hľadiska vianočného míňania veľmi aktívni a väčšina prieskumov dospela k podobnému výsledku – na vianočné darčeky minie jeden našinec v priemere okolo 200 eur. U niekoho je to samozrejme aj omnoho viac, u niekoho menej. Všetko to závisí od toho, ako je daný človek situovaný a koľko si môže dovoliť minúť.

Podľa prieskumu spoločnosti Picodi, ktorý bol publikovaný v roku 2018, minul priemerný Slovák v tom čase na vianočné darčeky 172 eur, na vianočnú hostinu 119 eur a na vianočné oblečenie 84 eur. Verte či nie, s úhrnnou sumou 375 eur sme patrili medzi najštedrejších Európanov, veď takí Švédi minuli 316 eur, Švajčiari 295 eur, Rakúšania 267 eur a Nemci len 252 eur.

Zdroj: https://touchit.sk/kolko-minie-priemerny-slovak-pocas-vianoc-pozrite-sa-ake-darceky-su-in/208474

Ak sa pozrieme čisto na množstvo peňazí investovaných do darčekov, Španieli minuli 163 eur, Švédi 144 eur, Taliani 130 eur, Švajčiari 106 eur, Rakúšania 97 eur a Nemci len 85 eur. Slovensko so sumou 172 eur predčilo všetky tieto ekonomicky silnejšie štáty a aj táto skutočnosť možno nasvedčuje, že to predsa len trochu asi preháňame. Dá sa fungovať aj skromnejšie a do popredia posunúť iné hodnoty. Nemíňať zbytočne a hlavne nerozvážne.

Čo kupujeme na Vianoce najčastejšie?

V prvotnej fáze uvažovania o vianočných darčekoch má väčšina zákazníkov otvorenú myseľ a nie je rozhodnutá, čo konkrétne komu kúpi. Časť ľudí dokonca nevie ani to, koho každého by chcela obdariť. Všetky tieto myšlienkové procesy dozrievajú postupne. Formovať ich začne rodinná situácia a rodinné potreby, dostupný rozpočet a v neposlednom rade vplyv reklamy. Tá našu pozornosť nenápadne upriamuje na produkty, ktoré možno ani nepotrebujeme, ale dá nám pocit, že ich nakúpime výhodne a prinesú nám vysoký úžitok.

Keď si to rozmeníme na drobné, tak napokon dospejeme k nákupu oblečenia (55% z nás), hračiek (46%), kozmetiky (33%), elektroniky (32%) či kníh (31%). Vo všetkých týchto oblastiach pôsobí niekoľko preslávených značiek, ktoré sú notoricky známe a na um nám prídu doslova automaticky. Aj táto skutočnosť dobre vypovedá o sile daných segmentov.

Ako by sme vedeli ušetriť?

Na túto otázku existuje celkom jednoduchá odpoveď: kúpiť menej, ako sme pôvodne mali v pláne. 🙂  Ale teraz vážne. Existuje viacero prístupov, ktoré vám pomôžu niečo ušetriť. Skúste si napríklad stanoviť maximálny rozpočet, ktorý môžete minúť na nákup darčekov a za žiadnu cenu ho neprekročte. Nenechajte sa zlákať marketingovými trikmi, slovami zľava, výpredaj a ani akcia: nakupujte len to, čo vyslovene potrebujete.

Niektoré prieskumy navyše hovoria o tom, že v posledných rokoch sa pred Vianocami rozmohol trend obdarovať samého seba. V obchode si uvedomíte, že sa blíži čas darčekov a doprajete si. Takže aj tu viete ušetriť.

Existuje však aj celkom iný trend, ktorý je vo väčšine krajín označovaný ako „Secret Santa“ a z hľadiska ušetrenia môže výrazne pomôcť. Pri tomto prístupe sa zväčša všetci dospelí v rodine dohodnú, že darčeky si navzájom nekupujú, ale každý z nich kúpi len jednu vec v stanovenom cenovom limite. No a následne si ich medzi sebou rozdelia, takže každý niečo dostane, ale každý zároveň ušetrí. Darčeky sú takto určené len pre deti. Fajn nápad, nie?

Na aké darčeky by sme mohli presedlať?

Či si to priznáme alebo nie, v posledných rokoch sme sa postupne menili na konzumnejšiu spoločnosť. Dnes sa nakupuje často, nakupuje sa veľa a nakupujú sa aj spotrebné tovary, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme. Tričká, ktoré strávia celý život v skrini, topánky, ktoré si obujeme dvakrát, mikina, ktorá sa nám po týždni prestala páčiť a zapadla prachom.

Tento jav je veľmi častý a ide o dvojnásobné zlo. Vyznávaním tohto trendu škodíme nielen svojej peňaženke, ale aj prírode. Nadmerné nakupovanie je v rozpore s ekologickými princípmi, pretože každú vec musel niekto vyrobiť, spotreboval na ňu materiál, energiu, vodu a vyprodukoval CO2. Ak budeme kupovať menej, bude sa aj menej vyrábať a životné prostredie si „vydýchne“.

A odpoveď na otázku, na aké darčeky by sme mohli presedlať, je jednoduchá. Na zážitkové. Ak už chcete investovať a niekoho obdariť, tak mu namiesto hmotnej veci kúpte zážitok. Výlet, pobyt v prírode, adrenalínové dobrodružstvo, poukážku na tréningy s osobným trénerom, permanentku na plaváreň, čokoľvek. Keď tieto veci zažijete spolu, bude pridaná hodnota ešte vyššia.

Tak čo, idete do toho s nami?

Ak ste v uvedenom texte našli tipy, ktoré vás zaujali a ktoré by ste vedeli aplikovať, tak do toho poďte spolu s nami. Nenechajte sa zlákať krásnymi vianočnými kampaňami a nenakupujte prehnane veľa, veď Vianoce nemajú byť o nákupoch. Blízkych viete obdariť aj svojou prítomnosťou, svojim časom či pozornosťou.

Navyše aktuálne žijeme v období, keď je každé euro dobré a nikdy nevieme, kedy ho budeme potrebovať. Rok 2020 nám ukázal zdvihnutý varovný prst, veľa ľudí sa ocitlo v problémoch. Aj preto sa skúste zamyslieť nad tým, či vám Vianoce neponúkajú priestor pre ušetrenie.

Dodatočné úspory sa totiž v určitom okamihu môžu hodiť.

IAD Investments v predvianočnom období už tradične pomáha tam, kde je to naozaj potrebné. V tomto roku sme sa rozhodli vianočné darčeky pre našich obchodných partnerov nechať v obchodoch a  ušetrené financie venovať občianskemu združeniu Zlatá rybka O.Z. Bratislava v Národnom ústave detských chorôb a neziskovej organizácii Deťom s rakovinou n.o. 

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.