# investujte s nami  1. 11. 2019

Investovanie do nehnuteľností: Ako to funguje a ako postupovať?

Mnoho ľudí sa snaží trpezlivo si šetriť a odkladať peniaze, ktoré sa vo veľkej väčšine prípadov hromadia na bežnom či sporiacom účte. Pri neskoršom pohľade na výpis z účtu, prípadne dôslednejšom preštudovaní internetového bankovníctva, však zvykne nastať nepríjemné prekvapenie: úrokové zhodnotenie je pri týchto typoch účtov bohužiaľ veľmi biedne.

Aktuálne štatistiky Národnej banky Slovenska za rok 2019 ukazujú, že pri týchto produktoch sú úroky blízke nule. To znamená, že aj keď má zákazník uložený značný finančný obnos, neprofituje, respektíve jeho zisk predstavuje minimálnu, doslova zanedbateľnú, sumu.

Človek si okamžite začne klásť otázky. Má zmysel nechávať si peniaze na takomto účte? Veď tam len čakajú, nepracujú a nezhodnocujú sa. Neexistuje niečo lepšie?

Uvažovali ste o investovaní do realít?

Možností je pomerne veľa a skúsime vám dať tip: čo tak si kúpiť majetok, ktorý by ste nejakú dobu prenajímali a o pár rokov ho výhodne predali? Možno takú garáž, prípadne menší byt alebo inú nehnuteľnosť; to všetko v závislosti od vašej finančnej situácie a od množstva disponibilných zdrojov.

Neznie to komplikovane, ale na druhej strane to vôbec nemusí byť jednoduché. Ako môže bežný človek vedieť, či sa mu danú nehnuteľnosť vôbec podarí dobre prenajať a či jej hodnota z dlhodobého hľadiska porastie? Čo ak svoju rolu zohrajú nepredvídané okolnosti a stane sa pravý opak? V tom prípade by to nemuselo dopadnúť najlepšie a malý investor by mohol oľutovať, že peniaze nenechal vo svojej banke.

Prvý realitný fond: Investícia, ktorú skutočne vidíte.

Pre všetkých, ktorí chcú investovať približne tak, ako sme opisovali, existuje aj iná možnosť. Peniaze je možné zveriť odborníkom, ktorí sú v situácii na trhu dokonale zorientovaní a investujú presne tam, kde sa to aktuálne žiada. Navyše neinvestujú málo, pretože k dispozícii majú vyššie sumy peňazí vyzbierané od veľkého množstva podobných malých investorov.

Týmto spôsobom sa jednotlivec nepriamo môže stať spolumajiteľom nie garáží a bytov, ale aj omnoho väčších stavieb, pokojne i kancelárskych budov, priemyselných parkov, nákupných centier a podobne. Presne takto fungujú realitné fondy. Majú dostatok zdrojov na to, aby do svojho portfólia pribrali v zásade čokoľvek, následne to výhodne prenajímali a v prípade zaujímavej ponuky aj predali.

Investor, teda bežný človek, nemusí robiť vôbec nič – stačí vložiť peniaze a z pohodlia domova pozorovať, ako sa rozmnožujú.

Akú výkonnosť má Prvý realitný fond IAD?

Zatiaľ čo v banke by ste za svoje peniaze dostali mizivý zlomok percenta, pri Prvom realitnom fonde IAD sú výnosy omnoho vyššie. Za rok 2019 to bolo 4,01% a od vytvorenia fondu (od 20.11.2006) je to 6,10% p.a.. Detail výkonnosti si môžete pozrieť v tomto prehľade výkonnosti Prvého realitného fondu.

Dodajme, že spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. je na trhu už od roku 1991 a je najstaršou slovenskou správcovskou spoločnosťou. Finančné služby poskytuje najmä na Slovensku a v Českej republike a v rámci svojho pôsobenia spravuje aktíva celkovej hodnote viac ako 1 026 083 649 EUR.

Chcem investovať

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.