# investujte s nami  26. 9. 2023

Investovanie do nehnuteľností: Situácia na trhu praje realitným fondom

Pribinova

Ceny bytov momentálne klesajú, stavia sa čoraz menej a hypotéky sú menej dostupné. To sú výsledky posledných 3 mesiacov na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami. Investovať do nehnuteľností sa však stále oplatí. Zvážiť by ste mali len formu, akou investujete.

Avizovaný trend poklesu cien nehnuteľností z konca minulého roka sa potvrdil. Ceny všetkých nehnuteľností na Slovensku v 2. štvrťroku 2023 medzikvartálne klesli takmer o 4 %.  Bol to pritom prvý pokles cien nehnuteľností po deviatich rokoch ich nepretržitého rastu. „Tento zlom sa prejavil výraznejšie pri cenách nových nehnuteľností, ktoré boli o 3,6 % nižšie. Existujúce nehnuteľnosti medziročne zlacneli o 1,5 %,“ uvádza Štatistický úrad SR.

Ako sa ceny nehnuteľností vyvíjali v jednotlivých regiónoch si môžete pozrieť nižšie. Pokles cien bol výraznejší pri nových nehnuteľnostiach a prejavil sa vo  všetkých krajoch, okrem Trnavského. Čo sa týka existujúcich nehnuteľností, najdynamickejšie klesali ich ceny v Bratislavskom a v Žilinskom kraji, dokonca o viac ako 6%. Nie až tak výrazné zníženie cien evidovali aj v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji.

Napriek trendu poklesu cien nehnuteľností sa našli aj tri regióny, kde ceny vzrástli, ale šlo len o veľmi mierny nárast. Bolo to v Nitrianskom, Banskobystrickom a v Prešovskom kraji.

Zdroj: ŠÚ SR

Trh nehnuteľností je turbulentný, no výnosy v Prvom realitnom fonde IAD Investments sú dlhodobo stabilné

 Napriek momentálnemu poklesu cien nehnuteľností na Slovensku, vyhliadky na nasledujúcich 10 rokov majú byť opačné. Hovorí o tom štúdia, ktorú spoločne realizovali nemecký ekonomický inštitút Ifo a švajčiarsky inštitút KOF. Ako sa v nej uvádza: „Ceny nehnuteľností na celom svete budú v nasledujúcom desaťročí rásť v priemere o 9 % ročne. Na Slovensku až o pätnásť percent.“

Ak zvažujete investovať do bytu, nezabudnite si všetko poriadne prerátať. Za čisto investičným bytom sa totiž skrýva mnoho podfaktorov. Musíte si zvážiť o akú lokalitu ide, spraviť si technickú previerku, zvážiť či treba do bytu ešte niečo investovať navyše. Okrem toho si treba prepočítať koľko dostanete z nájmu, koľko môžete investovať do bytu z vlastných zdrojov, koľko si musíte požičať a splácať tak hypotéku a samozrejme platiť dane. „Ak si to všetko dôkladne prepočítate, dostanete sa  pravdepodobne k výsledku, na základe ktorého možno svoj zámer prehodnotíte,“ upozorňuje Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments a portfólio manažér PRF. „Investičný byt predstavuje aktívum, ktoré je náročné predovšetkým na kapitál,“ dodal Vladimír Bolek.

Napriek znižujúcim sa cenám bytov si čoraz menej Slovákov môže dovoliť ich kúpu z jednoduchého dôvodu. Nemajú potrebný kapitál. Väčšina si totiž ku kúpe bytu pomáha práve hypotékou. A keďže úrokové sadzby stúpajú a pravidlá pre ich získanie sa stále sprísňujú, stávajú sa hypotéky čoraz nedostupnejšie.

Veľkým benefitom Prvého realitného fondu je, že za vás špecialisti odsledujú všetky zmeny, ktoré sa na trhu s nehnuteľnosťami dejú a na tento vývoj zareagujú v predstihu. Cieľom je, aby boli vaše investície v bezpečí a priniesli vám želané výnosy. Preto, ak sa niektoré z aktív viaže napríklad aj na úver, je to v minimálnej výške. A keď úroky stúpajú, na investíciách sa to takmer neprejaví. Do portfólia nehnuteľností realitné fondy takisto zaraďujú aktíva, ktorých sa výkyvy cien na trhu až tak nedotýkajú a v prípade potreby ich flexibilne upravujú.

Najmä z týchto dôvodov aj v roku 2022 skončil Prvý realitný fond v zelených číslach a jeho výnosy boli na úrovni 5,64%. Čistá hodnota jeho majetku k 7.9. 2023 predstavuje 431 691 866,49 €. Výkonnosť Prvého realitného fondu za rôzne obdobia nájdete tu www.iad.sk/podielove-fondy/fond/prvy-realitny-fond.

Bytov sa stavia stále menej, portfólio v Prvom realitnom fonde sa naopak stále rozširuje

Trh s nehnuteľnosťami a celkovo realitný trh sa spomalil. Otázkou teda ostáva, bude vôbec do čoho investovať? Aj keď počet dokončených bytov v 2.štvrťroku 2023 na Slovensku vzrástol o 11%, už nie tak pozitívny trend sa začína prejavovať vo výstavbe nových bytov. Nové byty sa síce stále stavajú, ale v porovnaní s minulosťou je to už výrazne menej. „Celkovo sa začalo stavať len 4 668 bytov a tempo vydávania stavebných povolení sa medziročne spomalilo až o 27,4 %, “ uvádza Štatistický úrad SR.  V troch krajoch Slovenska bol pokles dokonca až o viac ako polovicu. V Bratislavskom kraji sa začalo stavať len 430 bytov, čo zodpovedá 20 ročnému minimu.

Zdroj: ŠÚ SR

Prvý realitný fond pokrýva viacero segmentov a jeho portfólio tvorí široká škála nehnuteľností. Otvorené realitné fondy všeobecne smerujú svoje investície do veľkých komerčných nehnuteľností, ako sú veľké kancelárske priestory, logistické, retailové a nákupné centrá, no v portfóliu Prvého realitného fondu nájdete aj pozemky určené na výstavbu či fotovoltickú elektráreň. To znamená, že portfólio realitných fondov je diverzifikovanejšie a prináša investorovi zníženie rizika investície do nehnuteľností a vytvára mu možnosť pasívneho príjmu, pretože prácu spojenú s nehnuteľnosťou za investora robia profesionáli, ktorí sa starajú o nájmy, technickú údržbu, právny servis a podobne.

Zatiaľ poslednou akvizíciou Prvého realitného fondu je kancelárska budova Pribinova 19, ktorá je súčasťou nábrežnej štvrte Eurovea City v Bratislave. Je to technologicky vyspelá administratívno-obchodná budova najnovšej generácie so zeleným parkom s fontánou, lavičkami, detskými ihriskami a zónou pre psičkárov. Objekt má jedno podzemné podlažie s garážou a desať nadzemných podlaží vrátane strechy s technologickými strojovňami. Spravovaná úžitková plocha je 31.210 m2, prenajímateľná plocha je viac ako 28.000 m2 a zastavaná plocha podzemnej garáže je viac ako 10.000 m2 s 346-timi parkovacími miestami. Vnútorný zelený park spolu so zatrávnenými strechami tvorí viac ako 3.300 m2. Budova navyše spĺňa prísne environmentálne kritériá, o čom svedčí aj certifikát LEED Gold.

Pribinova 19

Prvý realitný fond ako vhodná alternatíva

Stále váhate? Stavte na skúsenosť. V IAD Investments pre vás špecialisti spravujú najstarší podielový fond nehnuteľností na Slovensku. Prvý realitný fond je vhodnou alternatívou pre investorov hľadajúcich perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov. Investovať môžete pritom už od 20 €.

Kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo našu bezplatnú infolinku 0800 601 601. K dispozícii sme pre vás ja na emailovej adrese – info@iad.sk.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.