# investujte s nami  16. 4. 2020

Transakcia roka – do portfólia pribudla administratívna budova vo Varšave

Prvý realitný fond (ďalej len „PRF“) spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. nadobudol 15.4.2020 od spoločnosti Penta Real Estate Sp. z o.o. do svojho portfólia nehnuteľností administratívnu budovu D48 vo Varšave. Hodnota transakcie nebola zverejnená, ale je to jedna z najvýznamnejších transakcií na realitnom trhu v Poľsku v roku 2020.

„Naším cieľom je vyhľadávať investičné príležitosti a ani aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu nám nezabránila zrealizovať túto transakciu. Administratívna budova D48 v poľskej Varšave je ďalším cenným aktívom, ktoré geograficky diverzifikuje naše realitné portfólio a PRF ňou vstupuje na najviac likvidný trh v strednej Európe. Od tejto investície očakávame, že bude mať pozitívny dopad na zvýšenie výkonnosti Prvého realitného fondu, čím zabezpečíme našim klientom výnosy aj počas aktuálneho ekonomického vývoja práve vďaka využitiu príležitosti, dobrej kúpe, kvalitnej správe, pozornej analýze pred nadobudnutím a s preverenými nájomcami, ktorí majú finančnú silu.“ uviedol Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s. zodpovedný za riadenie realitných investícií.

D48 je moderná administratívna budova triedy A vo varšavskej štvrti Mokotów, ktorá bola uvedená do prevádzky v auguste 2017. Budova v tvare „L“ pozostáva z dvoch krídiel s 11. a 8. poschodiami. Celková plocha je 26.173 m2, z toho 24.312 m2 tvoria kancelárske priestory a 1.861 m2 sú obchodné priestory. Autobusové a električkové zastávky, rýchla mestská železnica SKM, letisko a rýchlostná cesta S79 sú v tesnej blízkosti budovy. Nedávno sa v tejto časti Mokotówa uskutočnili rozsiahle investície do dopravy a cestnej premávky. Ideálne umiestnenie poskytuje nájomcom a ich zamestnancom možnosť rýchlo sa premiestniť do iných častí mesta, či už hromadnou dopravou alebo vlastnou. Nájomníci majú k dispozícii dvojpodlažné podzemné parkovisko so 435-timi parkovacími miestami vrátane nabíjacích staníc pre elektrické autá. Pre návštevníkov je k dispozícii vonkajšie parkovisko so 45 parkovacími miestami a stojanmi pre 100 bicyklov. Budova je držiteľom ekologického certifikátu LEED Gold. Pre pohodlie nájomcov a zamestnancov poskytuje D48 priestory pre obchod a služby s reštauráciami, priestranné terasy usporiadané na troch poschodiach, chillout zónu ako aj zelené plochy s modernou architektúrou. Medzi najväčších nájomcov patria popredné poľské a medzinárodné spoločnosti SMYK, Intrum, Gemius a mFinanse (patriaca do skupiny mBank).

„Počas celého procesu predaja sme zažili vynikajúcu spoluprácu s IAD Investments a sme veľmi hrdí na to, že D48 odovzdáme novému majiteľovi. Ako developer a dlhodobý investor venujeme osobitnú pozornosť kvalite v každej oblasti našich projektov, takže sme si istí, že IAD Investments bude mať v budúcnosti možnosť tešiť sa veľkej hodnote tejto budovy.“ uviedol Damian Grzywacz, Country Managing Director, Penta Real Estate Sp. z o. o.

Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. pri kúpe nehnuteľnosti zastupovali MiddleCap Advisory, s.r.o. ako hlavný poradca, ďalej tím renomovanej americkej advokátskej kancelárie v oblasti nehnuteľností Greenberg Traurig Grzesiak SP.K., finančno-daňové poradenstvo zastrešila jedna z najúspešnejších firiem v tejto oblasti v CEE regióne a nezávislý člen aliancie Baker Tilly Europe TPA Sp. Z o.o. Sp.k. a o technické poradenstvo sa postarali popredné nadnárodné spoločnosti Sentient Sp. z o.o. a Buro Happold Polska Sp. Z o.o. Prestíž transakcie dopĺňa projektová účasť svetových finančných domov Santander Bank a Bank of China.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia nezávislá slovenská správcovská spoločnosť. Finančné služby poskytuje individuálnym aj korporátnym klientom v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,03 miliardy EUR. Prvý realitný fond je najstarší podielový fond na Slovensku, ktorý investuje do aktív realitného trhu. Jeho cieľom je budovať a spravovať dlhodobé a stabilne vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu (kancelárske budovy, logistické centrá a sklady, obchodné centrá a pod.) a dlhodobo prinášať investorom pozitívnu výkonnosť s potenciálom na dlhodobý rast hodnoty aktív. Hodnota Prvého realitného fondu za posledný mesiac stúpla o 0,02% (ocenenie k 1.4.2020), ročná výkonnosť je 3,74% a od vzniku fondu (od 20.11.2006) sa investície priemerne zhodnotili o 6,06% p.a. Viac informácii o Prvom realitnom fonde nájdete tu.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.