# investujte s nami  13. 7. 2020

Najčastejšie otázky našich investorov

Za sebou máme obdobie, ktoré nikto nečakal a ani nepredpovedal. Situácia spôsobená novým koronavírusom a zavádzaním opatrení proti šíreniu COVID-19 priniesla do našich pracovných a aj osobných životov zmeny. Ako následok sme mohli pozorovať nielen výkyvy na svetových finančných trhoch, ale aj prepad domáceho hospodárstva a ekonomiky.

Trhy po rekordnom prepade v marci ukázali dokonalý obrat a zaznamenali najväčší nárast v priebehu kvartálu za posledných 70 rokov. Investori, ktorí z trhov vystúpili, pravdepodobne zaznamenali stratu a navyše sa pripravili o výnos plynúci z prudkého následného nárastu trhov. To len potvrdzuje staré investičné pravidlo, že pri poklese trhov netreba panikáriť, ale zhodnotiť svoje portfólio a reagovať s nadhľadom. Na trhy prišla priam lavína podpory zo strany centrálnych bánk a jednotlivých vlád. Pomohlo to upokojiť trhy a aj keď všetky dopady vyplývajúce z uzatvorených ekonomík sa ešte len budú postupne prejavovať, tak trhy dostali silný signál, že centrálne banky sú pripravené použiť takmer čokoľvek, aby zabránili ďalšiemu prepadu.

Našich portfólio manažérov, ktorí denne sledujú situáciu na svetových finančných trhoch, sme sa opýtali najčastejšie otázky, ktoré sa pýtajú naši investori a klienti.

Čo ukázali posledné 3 – 4 mesiace, akým typom fondov alebo investícií sa počas koronakrízy darilo najviac? Ako s touto informáciou naložiť pri rozhodovaní, ako a kde investovať?

Posledné tri mesiace jednoznačne priali rizikovým investíciám. Akciové fondy majú za sebou jeden z najlepších kvartálov – americky index S&P500 dosiahol výkonnosť 20.54%, európsky index STOXX600 priniesol zhodnotenie 13.91%. Podobne sa darilo aj našim (pozn. IAD) fondom, keď Growth Opportunities si zaknihoval zisk 20.05%, Global Index 14.40 % a KD RUSSIA 15.83%.

Koniec marca poskytol investorom výbornú možnosť na vstup do rizikovejších fondov, keď panika na finančných trhoch dosiahla svoj vrchol a celý finančný svet preferoval len hotovosť a extrémne bezpečné štátne dlhopisy. Investori by vždy mali čerpať poučenie z histórie a zamyslieť sa, či takáto krátkodobá kríza nebola iba výhodnou možnosťou na nákup aktív za výpredajové ceny.

Oplatí sa teraz investovať do realitných fondov alebo iných investícií naviazaných na reality? Je riziko spojené s takouto investíciou väčšie alebo menšie, alebo porovnateľné s investovaním do akcií?

Realitné aktíva počas pandémie ukázali svoju odolnosť, kedy segmentovo (kancelárie, logistika a pod.) dobre vyvážené portfólio nehnuteľností, akým disponuje náš Prvý realitný fond (PRF), dokáže generovať pozitívny výnos napriek možným čiastočným znížením príjmov z nájmu z obchodných priestorov, ktoré boli čiastočne uzatvorené. Preto reality predstavujú nevyhnutnú časť portfólia každého rozumného investora, ktorý má vytvorené portfólio rôznych aktív. Odpoveď preto znie, že áno, do realitných fondov sa oplatí investovať. Špeciálne z pohľadu historickej návratnosti investícii, kedy reality a akcie boli hlavné triedy aktív, ktoré dokázali v priebehu dekád investorom prinášať výnosy. Vzhľadom k nižšej "volatilite" cien nehnuteľností, je riziko spojené s investíciou do realitných fondov menšie ako investície do akcií.

Na realitnom trhu už môžeme vidieť prvé dopady vyplývajúce z predchádzajúceho uzatvorenia ekonomiky. Skladba portfólia fondu vytváraná od jeho vzniku aktívny prístup pri riadení nájomných vzťahov a trhová situácia nám umožňuje ďalej prinášať stabilný výnos plynúci z portfólia fondu.

Pravidelne si už sporím 50 alebo 100 eur mesačne, bojím sa však neistých časov. Mám radšej na nejaký čas prerušiť pravidelné sporenie a radšej si peniaze odkladať na účte v banke, alebo ako mám uvažovať? Prípadne mám si namiesto 100 eur sporiť len 50 eur mesačne?

V prípade, že máte dostatočnú hotovostnú rezervu na obdobie 3-6 mesiacov, ktorá vám pokryje výpadok pri nepredvídateľnej situácii, nie je vhodné rušiť pravidelné sporenie v akejkoľvek výške. Ak si sporím pravidelne a mám dostatočne dlhý investičný horizont a stratégiu, s ktorou sa stotožňujem, tzn. adekvátny pomer rizika k výnosu, tak je vhodné sa jej držať aj v týchto časoch. Znížiť výšku pravidelného sporenia, resp. prerušiť ho na nejaké obdobie, považujeme za ten úplne posledný krok, keď už sa ocitneme naozaj "bez peňazí". Finančné trhy sa častejšie začínajú zotavovať skôr, ako sú ľudia pripravení znovu investovať alebo pokračovať v pravidelnom sporení do investičných stratégií, čo vedie mnohokrát k tomu, že pri zotavení trhov nestihnú opäť "nasadnúť na vlak" a pripravia sa tak o možné výnosy.

Kedy si mám nechať peniaze radšej v banke a kedy investovať? Ukázala napríklad táto kríza, že sa oplatilo nechať si peniaze v banke? Či o tom uvažovať úplne inak?

Väčšiu hotovosť v banke je lepšie si nechávať iba v prípade ak vieme, že v blízkej budúcnosti budeme prostriedky potrebovať. Ak tomu tak nie je, v tom prípade je lepšie peniaze investovať a nechať ich pracovať. Dôvody, prečo tak urobiť, sú primárne dva. Po prvé, pri súčasných nízkych úrokových sadzbách sa peniaze v bankách neúročia. Po druhé, pri súčasnej inflácii na Slovensku, ktorá je približne 2% ročne, sa množstvo tovarov, ktoré si za uložené peniaze môžeme kúpiť, každoročne zmenšuje. Dve percentá sa javia ako malá čiastka, ale pri desiatich rokoch je celkový pokles kúpyschopnosti viac ako 20%.

Posledná kríza ukázala, že ľudia, ktorí boli ochotní ísť proti prúdu a investovať peniaze, boli patrične odmenení. Pri investovaní ale treba byť obozretný a vo všeobecnosti platí, že nie každý investičný produkt je vhodný pre každého. To už je ale iná téma. 🙂

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.