# investujte s nami  12. 7. 2021

Prvý realitný fond – kvartálny komentár

Druhý kvartál roka sa niesol v znamení ustupujúcej pandémie, ďalšieho rastu trhov spolu s obavami z rastúcej inflácie. Inflačné očakávania priniesli na trhy čiastočnú nervozitu a zvýšenú volatilitu cien. Napriek tomu akciové trhy zaznamenali pokorenie ďalších rekordných úrovní. Akciové indexy sú stále poháňané lacnými zdrojmi, optimizmom investorov a vierou v skoré pokorenie pandémie. Práve situácia ohľadom vývoja pandémie bude mať aj naďalej hlavné slovo pri očakávaniach ekonomického zotavenia a ďalšieho vývoja trhov. V rozvinutých ekonomikách vidíme silný sentiment, ktorý naznačuje pokračujúce rýchle ekonomické zotavovanie napriek rastúcim cenám komodít, problémom na trhoch práce a dlhým čakacím dobám na dodávky pre narušenú logistiku globálneho toku tovarov.

Nehnuteľnosti, špeciálne rezidencie pokračujú v raste napriek predchádzajúcim očakávaniam o vplyve pandémie na spomalenie dopytovej strany. Udial sa presný opak a dopyt po všetkých typoch nehnuteľností rástol v celej Európe a ďalej rastie. Je zjavný posun realitného cyklu do ďalšej vývojovej etapy. Pre skúsených investorov to predstavuje príležitosť na realizáciu ziskov a nastavenie správneho mixu realitných aktív pre zabezpečenie budúcich výnosov. Presne to sa deje aj na úrovni portfólia realitného fondu. Kancelárie prechádzajú zmenou vnímania riešenia priestorov a flexibilného nastavenia nájomných zmlúv. Naďalej však majú pevné miesto v portfóliu a pri správnom nastavení nájomných vzťahov a riešení priestorov veríme v ich ďalší rast. Podiel logistiky v portfóliu fondu po dokončení logistického projektu v Poľsku narastie a mal by priniesť do portfólia fondu dodatočný výnos. Taktiež koncom kvartálu by mala byť dokončená nová logistická hala (5 900m2) v logistickom areáli v Bratislave. Evidujeme tam záujem o nájom za vyššie ceny ako pri započatí výstavby a tak vďaka trhovému vývoju je reálne dosiahnutie vyššieho výnosu oproti pôvodným predpokladom. Všetky projekty v portfóliu prispievajú k pokračujúcej pozitívnej výkonnosti fondu. Aktuálny pokračujúci dopyt po priestoroch a investíciách do nehnuteľnosti vytvára silný predpoklad na rast hodnoty portfólia fondu v nasledujúcich mesiacoch. Otázkou v nasledujúcom období môže zostať uzatváranie nových nájomných zmlúv na maloobchodné prevádzky, kde celý segment prechádza „zotavovacím“ obdobím. Aktuálne portfólio fondu dokáže absorbovať výkyvy cien jednotlivých realitných segmentov a celkovo prináša pozitívnu výkonnosť. Naďalej hľadáme zaujímavé akvizičné príležitosti, ktoré by priniesli do portfólia ďalšiu mieru diverzifikácie. Taktiež budeme pokračovať v predaji časti portfólia (menšie projekty), aby sme realizovali hotovostný výnos, využili trhový nárast cien a pozitívny sentiment.

Skladba portfólia fondu vytváraná od jeho vzniku, aktívny prístup pri riadení nájomných vzťahov, hotovostných tokov a trhová situácia nám umožňuje ďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu fondu.

Mgr. Vladimír Bolek

člen predstavenstva IAD Investments a portfólio manažér Prvého realitného fondu

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.