# investujte s nami  8. 4. 2021

Social trading nie je zárukou výnosu

Investovanie naberá na popularite a obľúbenosti. Je to vďaka stále väčšej globalizácii, novým technológiám a aj celkovej dostupnosti. Ľudia čoraz viac hľadajú zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, no nie každý má dostatočnú finančnú gramotnosť na to, aby vedel dobre zvážiť pre a proti núkajúcich sa ponúk.

Ako to už v takýchto situáciách býva, na vlne sa popri serióznych spoločnostiach zvyknú zviesť aj ľudia s inými úmyslami. Svojim konaním ovplyvňujú ďalších a nabádajú ich na nejakú činnosť, o ktorej často nemajú potrebné informácie a ani vzdelanie v danej oblasti. Taká je bohužiaľ realita a pár spomenutia hodných prípadov sme zaregistrovali už aj na Slovensku.

Ešte v priebehu roku 2020 propagoval pochybnú investičnú aktivitu spojenú s vysokým rizikom jeden úspešný slovenský umelec. Nemenovaná spoločnosť ho využila ako influencera – nosiča reklamného posolstva a mnoho ľudí zbytočne prišlo o tisícky eur. Jeho manažér v následnej obhajobe uviedol, že išlo čisto len o dodanie reklamného plnenia, ktoré si firma zaplatila.

Ďalší prípad sa udial len nedávno a opäť v ňom mala prsty osoba, ktorá má vplyv na obrovskú skupinu ľudí. Išlo o známu instagramovú influencerku s vyše 700 000 sledovateľmi, ktorá ľudí vyzvala k registrácii v nemenovanej platforme s dodatkom, že za štyri dni zarobila vyše 800 eur. Okrem toho zdôraznila, že o tradovaní vôbec nič nevie, len sleduje najlepších obchodníkov a podľa nich to robí automaticky. A ľudia samozrejme na toto posolstvo hromadne reagovali. Klasický prípad, keď niekto povie A, ale nepovie B.

Bola to propagácia social tradingu, teda sociálneho obchodovania. Je to legálny a obľúbený spôsob investovania, ktorý užívateľom umožňuje sledovať ťahy iných obchodníkov a kopírovať ich.

Rozhodne to však nie je taká záruka výnosu, ako to bolo v tomto prípade prezentované. Ľudia, ktorí s niečím podobným nemajú žiadne skúsenosti, s veľkou pravdepodobnosťou o svoje peniaze prídu. Skôr či neskôr. Pritom by možno stačilo položiť si základnú otázku: „Ak je to také jednoduché, prečo nie sú všetci dávno milionári?“

Veľké sociálne obchodné platformy to robia takticky. Neskúseným investorom ponúkajú zoznam vybraných top obchodníkov za posledné obdobie, pri ktorých svietia obrovské zisky. Ich úspešnosť nadšených nováčikov ľahko zláka a vzbudí v nich dojem jednoduchého zárobku. Ibaže z dlhodobého hľadiska sa podobná úspešnosť zväčša neopakuje a veľa ľudí o svoje peniaze príde.

Spoločnosti, ktoré tieto služby ponúkajú, musia viditeľne uviesť úspešnosť prihlásených investorov a tá vôbec nevyzerá dobre. Jeden z najznámejších poskytovateľov píše, že „67% všetkých CFD kontraktov stráca investovaním peniaze“ a v prípade spoločnosti, ktorú podporovala spomínaná influencerka, je to až vyše 74 percent! Toľkí ľudia skončia v mínuse, ibaže v spomínanom reklamnom posolstve toto nezaznelo.

Celá táto situácia má aj etický podtón. Takáto reklama by sa cez príslušné orgány legálnym spôsobom k ľuďom nedostala. Hodnoverné médiá sú prísne kontrolované a klamlivú, nepravdivú a zavádzajúcu reklamu by do éteru pustiť nemohli. Akákoľvek podpora tradingových aktivít by mala byť doplnená o informácie o rizikách s tým súvisiacich, inak porušuje zákon.

Instagramoví influenceri ale v podstate nemajú pri komunikácii zviazané ruky a často môžu vedomky alebo nevedomky ľudí voviesť do omylu. Bohužiaľ na celú investičnú sféru to má napokon negatívny dopad, lebo s investovaním je vždy spojené riziko a neskúsených ľudí na to treba férovo upozorniť.

My v IAD Investments tiež chceme ľudí nabádať k investovaniu, avšak celkom iným spôsobom. Každý investor musí vedieť, že výnosnosť investícií kolíše a návratnosť nemôže očakávať z večera do rána, avšak zväčša pri zohľadnení dlhodobejšieho časového horizontu.

Odporúčame preto zveriť financie niekomu, kto na trhu úspešne pôsobí niekoľko rokov, spĺňa prísne kritériá NBS a má dokumentovateľnú históriu, nie spoločnosti alebo jednotlivcovi, ktorého históriu v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi nie je možné overiť, alebo ju dokonca úmyselne tají.

Do vašej pozornosti dávame sériu videí IAD Talks, v ktorých vám okrem iného prezradíme, ako vedia vaše peniaze zarábať na základe dlhodobo a svedomito spravovaného portfólia. Dozviete sa aj to, ako dokázala naša spoločnosť 30 rokov kontinuálne rásť v správe aktív, ktoré majú aktuálne hodnotu vyše 1,1 miliardy eur. Okrem toho pridáme aj veľa ďalších užitočných rád pre začínajúcich aj skúsenejších investorov.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.