# investujte s nami  16. 1. 2023

IAD Investments opäť rozširuje svoje investičné portfólio

Kúpou pozemku necelých 270.000 m2 určeného na výstavbu logistiky západne od maďarskej metropoly Budapešť vstúpila IAD Investments, správ. spol., a.s. popri už existujúcom logistickom projekte aktívne aj na maďarský developerský trh, pričom pri výstavbe úplne nového logistického parku sa spojila s pobočkou najväčšieho developera priemyselných nehnuteľností v Európe.

Pozemky sa nachádzajú v novo rozvíjajúcej sa priemyselnej lokalite v tesnej blízkosti Budapešti (15 minút autom), pri dôležitom dopravnom ale aj logistickom uzle diaľnic medzi Viedňou, Budapešťou a Bratislavou. Pozemok je napojený na výjazd na diaľnicu M1 a tiež na mestský obchvat Budapešti, pričom areál bude priamo dostupný aj mestskými rýchlovlakmi (20 minút z Budapešti) a autobusovou dopravou. „Budapešť má nedostatok logistických a skladových priestorov a aktuálne dopyt po týchto službách prevyšuje ponuku. Sme presvedčení, že náš investičný zámer a rozhodnutie spojiť sa v tomto projekte so silným partnerom v oblasti priemyselného developmentu prinesie podielnikom v nami spravovanom špeciálnom podielovom fonde kvalifikovaných investorov očakávané výnosy.“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s.

Na ploche takmer 80.000 m2 budú stáť 3 logistické haly so skladovými priestormi. Aktuálne už začali prípravné stavebné práce. Spustenie logistického parku do prevádzky je plánované po etapách a jeho plné dokončenie je naplánované na začiatok roka 2025.

„Proces výstavby ako aj následná prevádzka budú spĺňať prísne kritériá BREEAM Excellent rating, ktorý sa zameriava na environmentálne kvality ako sú napr. dosahy na ekosystémy, klimatické zmeny, dosahy na hydrológiu a spotrebu obnoviteľných energetických zdrojov ako aj na kvalitu vnútorného prostredia v budovách,“ dodáva V. Bolek.

Služby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť Becher&Torma, technické a environmentálne poradenstvo firma Robertson Hungary Kft., právne poradenstvo zabezpečila advokátska kancelária Oppenheim a transakčné poradenstvo firma Axelero Capital Advisors. „Sme radi, že sa môžeme aj v inej krajine spoľahnúť na overených poskytovateľov právnych, finančných, daňových a v neposlednom rade aj technicko-environmentálnych poradenských služieb. Oceňujeme spoluprácu ako aj korektný prístup a vysoké pracovné nasadenie, ktoré sú dôležitým predpokladom každého úspešného projektu, aj tohto nášho.“ hovorí Tomáš Trebula, transakčný manažér spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,8 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 15 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments, správ. spol., a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy. Viac o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.