# investujte s nami  28. 6. 2021

Kúpiť, predať, zopakovať – ste investor alebo trader?

Každý kto čítal investičnú bibliu Security Analysis od Benjamina Grahama z roku 1934 si pravdepodobne pamätá ako dlho sa autor venoval otázke rozdelenia investorov na skutočných investorov a na takzvaných traderov alebo špekulantov. Napriek tomu, že autor venoval tejto téme takmer celú kapitolu, tak základné rozdelenie bolo v závislosti od dĺžky investičného horizontu. Zatiaľ čo hlavný cieľ investorov by mal byť kúpiť aktívum za výhodnú cenu a dlhodobo držať, tak primárny cieľ špekulantov je kúpiť aktívum s vidinou rýchleho predaja za vyššiu cenu.

Ak by sme sa aj dnes riadili touto definíciou, tak potom dnešný akciový trh začína pripomínať jedno obrovské kasíno. Podľa dostupných údajov z newyorskej akciovej burzy NYSE sa investičný horizont skrátil z pôvodných ôsmich rokov v roku 1960 na súčasných necelých 5 mesiacov. Ak zoberieme do úvahy že na vrchole technologickej bubliny v roku 1999 bol priemerný investičný horizont 14 mesiacov, tak súčasných 5 mesiacov nám môže indikovať nárast špekulácie na akciových trhoch.

Dôvodov prečo je tomu tak môže byť viacero, ale hlavný dôvod je pravdepodobne vznik investičných aplikácií ako napríklad Robin Hood a tomu podobných, ktoré vás lákajú na obchodovanie bez poplatkov. Ak náhodou nemáte dostatočný kapitál na obchodovanie, tak nie je problém, za malý úrok vám ho požičajú. Preto nie je divu, keď zrazu zistíte, že váš sused ktorý je povolaním školník sa cez noc mení na obchodníka s komoditami na Chicagskej komoditnej burze, menovými pármi v Honkongu, poprípade držiteľa akcií Game Stop alebo AMC Entertainment na NYSE. Zarábať peniaze na trhoch sa javí ako extrémne jednoduché až zistíte, že nie je.

Investičný proces vyžaduje oveľa viac ako iba kupovať veci, ktoré stúpajú na cene. Je za tým veľa nudnej roboty ako čítanie výročných správ, odvetných analýz a podobne. Keď sa Warrena Buffeta pýtali koľko hodín štúdia mu trvá kým urobí investičné rozhodnutie, tak iba suchopárne odpovedal, zhruba 500 hodín. Keď najbližšie budete robiť investičné rozhodnutie vy, najskôr sa opýtajte samých seba. Ste investor alebo trader? Správna odpoveď vám v budúcnosti môže ušetriť veľa peňazí.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.