# investujte s nami  31. 3. 2020

Zdravie je najdôležitejší faktor

Rok 2020 nezačal práve najlepšie. Z Číny sa postupne do celého sveta rozšíril nový typ koronavírusu, ktorý ochromil ekonomiky jednotlivých krajín. Ľudia sa musia čo najviac zdržiavať vo svojich domovoch a viacero fabrík prerušilo výrobu. Obdobie prosperity je na určitý čas minulosťou a celý svet čaká na to, kedy sa všetko vráti do starých koľají.

Bývalý šéf amerických federálnych rezerv Ben Bernanke si možnú nastupujúcu hospodársku krízu netrúfa prirovnať k predchádzajúcim krízam, ktoré svet zasiahli v roku 1929 a potom v roku 2008. Vyvolaná je totiž odlišnými okolnosťami.

„Toto je niečo celkom iné, ako veľká hospodárska kríza,“ povedal Bernanke narážajúc na finančne ťažké obdobie, ktoré sa začalo 24. októbra 1929 prepadom akcií na americkej burze New York Stock Exchange a následne zasiahlo ekonomiku celého sveta. „Táto hospodárska kríza trvala dvanásť rokov a bola vyvolaná inými problémami: peňažnými a finančnými šokmi, ktoré zasiahli systém.“

„Tentoraz máme do istej miery podobnú úroveň paniky a sčasti aj pocit neistoty a nemožnosti niečo predpovedať. V skutočnosti to má však omnoho bližšie k obrovskej snehovej búrke alebo prírodnej katastrofe, ako ku klasickej hospodárskej kríze z 30. rokov minulého storočia,“ zdôraznil uznávaný odborník.

Ben Bernanke je rešpektovaný hlavne za pomoc so zvládnutím krízy, ktorá prišla v roku 2008 a americký magazín Time ho následne vyhlásil za Osobnosť roka 2009, pričom v ankete predbehol aj mená ako Barack Obama, Steve Jobs či Usain Bolt. Jeho prínos bol v tom, že úrokové sadzby sa rozhodol znížiť na rekordné minimum, čím bankám poskytol lacné peniaze, vďaka ktorým mnohé z nich zachránil.

„Podobnosť s veľkou hospodárskou krízou je vo veľmi rýchlom poklese výroby, v náraste nezamestnanosti a v páde akciových trhov. Inak je to však niečo celkom iné, pretože tentoraz ide o pandémiu a v zásade o silu prírody. Je to iný problém, pri ktorom treba uplatniť iné riešenia,“ zamýšľal sa expert.

„V roku 2008 sa to všetko začalo vo finančnom systéme a zle nastavených hypotékach. Prišla strata dôvery v bankový systém a v ostatných veriteľov. Následne sa dostavila panika vo finančnom systéme a v dôsledku toho aj rana pre ekonomiku, pretože odrazu neexistovala v podstate žiadna bonita. Teraz je to lepšie a mám aj dobrú správu: po kríze z roku 2008 sme odviedli množstvo práce a posilnili sme celý finančný systém. Naše banky majú omnoho viac kapitálu a omnoho vyššiu likviditu. Prešli už totiž poriadnou skúškou ohňom.“

Rovnaké je to v zásade na celom svete a podobnosti nájdeme aj v iných oblastiach; jednotlivé štáty prijali množstvo rýchlych opatrení, ktoré majú pomôcť tak podnikateľom, ako aj bežným ľuďom. Napríklad senát v USA pomerom 96:0 schválil balík opatrení v hodnote 2,2 bilióna dolárov a rovnako postupovali aj vlády ostatných krajín, napokon aj tá naša.

„Avšak ak nedostaneme pod kontrolu zdravie ľudí, tak žiadne fiškálne opatrenia nič nezachránia,“ skonštatoval Ben Bernanke. „Zdravie ľudí je absolútne najdôležitejší faktor. Ak ho zabezpečíme, tak je jasné, že ekonomika bude opäť fungovať. Potom by monetárne a fiškálne opatrenia zabrali a nedostavil by sa žiadny dlhodobý pokles a recesia, ako sme videli pri predchádzajúcich krízach.“

V tejto chvíli je nemožné predpovedať, kedy sa aktuálne obdobie skončí. Jednotlivé krajiny zvolili iné prístupy; niekde sa choroby až tak nebáli a vrchol by mohli mať za sebou skôr, inde postupujú opatrnejšie a vrchol pandémie očakávajú až uprostred leta. Do všetkého však môže prehovoriť aj počasie, pretože podľa niektorých zdrojov sa koronavírus pri teplotách nad 20 stupňov Celzia šíri omnoho ťažkopádnejšie.

„My by sme mali vrchol dosiahnuť na Veľkú noc,“ povedal prezident USA Donald Trump reagujúc na sviatky, ktoré potrvajú od 10. do 13. apríla. „Naše modely to vidia tak, že úmrtnosť by mala byť na maxime pravdepodobne o dva týždne. Od toho okamihu by mala začať klesať a dúfajme, že veľmi výrazne.“

Rozhodnutia americkej vlády majú okamžitý vplyv na vývoj na finančných trhoch a preto sú dobrým ukazovateľom možného vývoja. Trump v nedeľu 29. marca oznámil, že aktuálne karanténne obmedzenia budú platiť až do 30. apríla a reakcia trhov bola pozitívna.

Dow-Jones index išiel ihneď v nasledujúce dopoludnie nahor o 2,4%, S&P 500 o 2,5% a Nasdaq dokonca o 2,9%. Toto všetko sú pozitívne správy naznačujúce určitý optimizmus, ale mnoho faktorov zohrávajúcich rolu v celkovej rovnici je v tejto chvíli ešte neznámych. Viac ukážu najbližšie týždne.

Pre investorov však súčasné obdobie nie je zlé a otvárajú sa mnohé príležitosti. Indexy sa v úvode pandemickej krízy dosť prepadli a chvíľu potrvá, kým sa zotavia na predchádzajúcu úroveň. Núka sa možnosť využitia býčích stratégií, teda nakúpenia za menej a neskoršieho predaja za viac. 

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.