# investujte na fin trzích  17. 1. 2022

Jak se bránit vůči rekordní inflaci?

Evropská unie se pasuje s rekordním tempem růstu inflace. Ta v prosinci 2021 překročila meziroční úroveň 5% a situace začíná být vážná. Od tak vysoké inflace jsme si v posledních letech odvykli a vyvolaná panika začíná vyvíjet tlak na Evropskou centrální banku (ECB), od které se očekávají kroky.

Aktuální informace naznačují, že zvýšená inflace by mohla být jen krátkodobým jevem. Zčásti ji způsobil pandemický vývoj, který přinesl určitá specifika.

Proč stoupla inflace?

V průběhu roku 2021 bylo zrušeno několik omezení a hospodářství jednotlivých zemí se začalo otevírat. Běžní lidé, kteří dlouho seděli doma, začali opět chodit ven a cestovat. Kromě toho se mnohým během období lockdownu podařilo ušetřit a byli připraveni utratit více peněz. Do jisté míry tak „dobíhali“ spotřebu, kterou v předchozích obdobích zameškali a postarali se o vyvolání tlaku na zvyšování cen.

Ve spojitosti s tímto fenoménem je třeba si uvědomit i další věc. Výrobní podniky nedokázaly dost rychle zareagovat na rostoucí poptávku. Kvůli pandemickým omezením měly logistické problémy (například nedostatek lodních kontejnerů) a nebyli schopni pokrýt vysokou poptávku. Ten v mnoha oblastech převýšil nabídku a ceny logicky stouply.

Další faktory způsobující inflaci

Mnoho lidí začalo pracovat z domova a potřebovalo si zlepšit elektronické vybavení, což automaticky způsobilo například nedostatek polovodičů. Ty jsou kromě elektroniky potřebné i pro automobilový průmysl a ceny v těchto oblastech musely jít logicky vzhůru.

Nuže ak tomuto všemu je třeba připočítat celosvětový růst cen ropy, plynu a elektřiny, který v prosinci na půdě Evropské unie dosáhl meziroční úrovně 26%. Vyvolávačů vysoké míry inflace je tedy poměrně mnoho, ale odborníci předpokládají, že mají jen krátkodobý charakter.

Jak vidí situaci hlavní ekonom ECB?

K situaci se v úvodu ledna 2022 vyjádřil hlavní ekonom ECB Philip Lane. Ten působil klidně a trpělivě vysvětloval, že jde jen o dočasný jev.

„Období let 2020 až 2022 je součástí pandemického cyklu inflace,“ vysvětlil v rozhovoru pro irské rádio RTE. „V letošním roce inflace klesne, ale nadále bude vyšší, než bychom ji z dlouhodobého hlediska chtěli. V letech 2023 a 2024 by měla klesnout o něco pod cíl banky.“

„Ano, když po dlouhém období nízké inflace slyšíme čísla jako 5%, zní to trochu podivně. My si ale myslíme, že inflační tlaky v průběhu letošního roku zeslábnou,“ dodal Lane.

Graf vývoje inflace v EU:

Zdroj grafu: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Euro_area_annual_inflation_and_its_main_components,_December_2011_-_December_2021_(estimated).png

USA se trápí ještě výrazněji

Zvednutý varovný prst přichází z USA, které je na tom aktuálně ještě hůře než Evropská unie. Meziroční míra inflace tam dosáhla 6,8%, což je nejvíce od roku 1982. Největší problém způsobil nárůst cen ropy, který v listopadu meziročně činil +58,1%. Jedná se o nejvyšší číslo od roku 1980.

Podle CNN se o nárůst cen v zámoří postaraly podobné faktory jako v Evropě. Kromě růstu cen energií jde také o chaos v dodavatelském řetězci vyvolaný logistickými problémy a vyššími náklady na přepravu. Toto vše si v konečném důsledku odskákali zákazníci, na kterých byly zvýšené ceny přesunuty. Dalším silným faktorem jsou například zvýšené náklady na bydlení.

Předpokládaný vývoj na Slovensku

K inflační situaci vydala stanovisko i Národní banka Slovenska (NBS), která těsně před Vánocemi svolala tiskovou konferenci. Na té pro rok 2022 avizovala jednak poměrně výrazný růst HDP na úrovni 5,8 %, ale současně hovořila také o sedmiprocentní inflaci.

Vrchol na úrovni zmíněných přibližně 7% by měl přijít v první části roku 2022 a následně by inflace měla klesat až ke dvěma procentům, kterých bychom mohli dosáhnout na konci roku 2023. Na tento vývoj mají podle NBS vliv hlavně vnější faktory.

Jak se bránit proti inflaci?

Inflace je laicky řečeno jev, při kterém peníze ztrácejí svou hodnotu. Devalvují doma ve „polštáři“ a devalvují i na běžných účtech, které jsou již delší dobu úročeny skoro na nulové úrovni. A jak se vůči inflaci bránit? Řešení se jmenuje investování.

Odborníci z IAD Investments vaše peníze zhodnotí prostřednictvím investičních fondů. Aktuálně je jich v nabídce celkem 14 a stačí si jen vybrat ten správný. V kategorii dynamických fondů za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 dosáhly následujícího zhodnocení: Global Index 29,46% a KD RUSSIA 22,88%. Dařilo se ale také vyváženému fondu Growth Opportunities, který za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 zaznamenal zhodnocení 13,58%.

Pro výběr toho správného fondu pro vás neváhejte kontaktovat svého finančního zprostředkovatele.

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.