# investujte na fin trhoch  17. 1. 2022

Ako sa brániť voči rekordnej inflácii?

Európska únia sa pasuje s rekordným tempom rastu inflácie. Tá v decembri 2021 prekročila medziročnú úroveň 5% a situácia začína byť vážna. Od takejto vysokej inflácie sme si v posledných rokoch odvykli a vyvolaná panika začína vyvíjať tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), od ktorej sa očakávajú kroky.

Aktuálne informácie naznačujú, že zvýšená inflácia by mohla byť len krátkodobým javom. Sčasti ju spôsobil pandemický vývoj, ktorý priniesol určité špecifiká.

Prečo stúpla inflácia?

V priebehu roka 2021 sa zrušilo viacero obmedzení a hospodárstvo jednotlivých krajín sa začalo otvárať. Bežní ľudia, ktorí dlho sedeli doma, začali opäť chodiť von a cestovať. Okrem toho sa mnohým počas obdobia lockdownu podarilo ušetriť a boli pripravení minúť viac peňazí. Do istej miery tak „dobiehali“ spotrebu, ktorú v predchádzajúcich obdobiach zameškali a postarali sa o vyvolanie tlaku na zvyšovanie cien.

V spojitosti s týmto fenoménom si treba uvedomiť aj ďalšiu vec. Výrobné podniky nedokázali dosť rýchlo zareagovať na rastúci dopyt. Kvôli pandemickým obmedzeniam mali logistické problémy (napríklad nedostatok lodných kontajnerov) a neboli schopní pokryť vysoký dopyt. Ten v mnohých oblastiach prevýšil ponuku a ceny logicky stúpli.

Ďalšie faktory spôsobujúce infláciu

Mnoho ľudí začalo pracovať z domu a potrebovalo si zlepšiť elektronické vybavenie, čo automaticky spôsobilo napríklad nedostatok polovodičov. Tie sú okrem elektroniky potrebné aj pre automobilový priemysel a ceny v týchto oblastiach museli ísť logicky nahor.

Nuž a k tomuto všetkému je potrebné prirátať celosvetový rast cien ropy, plynu a elektriny, ktorý v decembri na pôde Európskej únie dosiahol medziročnú úroveň 26%. Vyvolávačov vysokej miery inflácie je teda pomerne veľa, ale odborníci predpokladajú, že majú len krátkodobý charakter.

Ako vidí situáciu hlavný ekonóm ECB?

K situácii sa v úvode januára 2022 vyjadril hlavný ekonóm ECB Philip Lane. Ten pôsobil pokojne a trpezlivo vysvetľoval, že ide len o dočasný jav.

„Obdobie rokov 2020 až 2022 je súčasťou pandemického cyklu inflácie,“ vysvetlil v rozhovore pre írske rádio RTE. „V tomto roku inflácia klesne, ale naďalej bude vyššie, ako by sme ju z dlhodobého hľadiska chceli. V rokoch 2023 a 2024 by mala klesnúť o niečo pod cieľ banky.“

„Áno, keď po dlhom období nízkej inflácie počujeme čísla ako 5%, znie to trochu čudne. My si však myslíme, že inflačné tlaky v priebehu tohto roku zoslabnú,“ dodal Lane.

Graf vývoja inflácie v EÚ:

Zdroj grafu: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Euro_area_annual_inflation_and_its_main_components,_December_2011_-_December_2021_(estimated).png

USA sa trápia ešte výraznejšie

Zdvihnutý varovný prst prichádza z USA, ktoré je na tom aktuálne ešte horšie ako Európska únia. Medziročná miera inflácie tam dosiahla 6,8%, čo je najviac od roku 1982. Najväčší problém spôsobil nárast cien ropy, ktorý v novembri medziročne predstavoval +58,1%. Ide o najvyššie číslo od roku 1980.

Podľa CNN sa o nárast cien v zámorí postarali podobné faktory ako v Európe. Okrem rastu cien energií ide aj o chaos v dodávateľskom reťazci vyvolaný logistickými problémami a vyššími nákladmi na prepravu. Toto všetko si v konečnom dôsledku odskákali zákazníci, na ktorých boli zvýšené ceny presunuté. Ďalším silným faktorom sú napríklad zvýšené náklady na bývanie.

Predpokladaný vývoj na Slovensku

K inflačnej situácii vydala stanovisko aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá tesne pred Vianocami zvolala tlačovú konferenciu. Na tej pre rok 2022 avizovala jednak pomerne výrazný rast HDP na úrovni 5,8%, ale súčasne hovorila aj o sedempercentnej inflácii.

Vrchol na úrovni spomínaných približne 7% by mal prísť v prvej časti roku 2022 a následne by inflácia mala klesať až k dvom percentám, ktoré by sme mohli dosiahnuť na konci roku 2023. Na tento vývoj majú podľa NBS vplyv hlavne vonkajšie faktory.

Ako sa brániť proti inflácii?

Inflácia je laicky povedané jav, pri ktorom peniaze strácajú svoju hodnotu. Devalvujú doma vo „vankúši“ a devalvujú aj na bežných účtoch, ktoré sú už dlhší čas úročené skoro na nulovej úrovni. A ako sa voči inflácii brániť? Riešenie sa volá investovanie.

Odborníci z IAD Investments vaše peniaze zhodnotia prostredníctvom investičných fondov. Aktuálne je ich v ponuke celkovo 14 a stačí si len vybrať ten správny. V kategórii dynamických fondov za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 dosiahli nasledovné zhodnotenie: Global Index 29,46% a KD RUSSIA 22,88%. Darilo sa ale aj vyváženému fondu Growth Opportunities, ktorý za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 zaznamenal zhodnotenie 13,58%.

Pre výber toho správneho fondu pre vás neváhajte kontaktovať svojho finančného sprostredkovateľa.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.