# investujte na fin trhoch  7. 2. 2022

250 miliárd dolárov za jednu noc

Uplynulú stredu reportovala výsledky jedna z najväčších spoločnosti indexu S&P500, Facebook alebo po novom Meta Platforms. V štvrťročnom reporte Facebook uviedol stagnáciu v raste nových užívateľov a štrukturálne problémy so získavaním dát o svojich užívateľoch v dôsledku zmeny bezpečnostnej politiky spoločnosti Apple. Akcie spoločnosti sa po vyhlásení výsledkov prepadli o 26%, čím firma odpísala viac ako 250 miliárd zo svojej hodnoty v priebehu niekoľkých hodín. Pre porovnanie, ročné HDP Slovenska predstavuje približne 100 miliárd dolárov. Facebook so svojím jednodenným prepadom vytvoril nelichotivý historický rekord. Doteraz žiadna spoločnosť nedokázala odpísať zo svojej hodnoty takú obrovskú časť kapitálu, a tak rýchlo ako práve Facebook.

Avšak udalosti okolo Facebooku nám ukazujú omnoho hrozivejšiu realitu, ktorú akciový trh doposiaľ úplne ignoroval. V prvom rade, aj keď sa jedná o obľúbenca Wall Street, tak žiadna firma nedokáže rásť do nebies a skôr či neskôr začne podliehať gravitačným zákonom. Nulový prírastok nových užívateľov Facebooku je toho jasným dôkazom. Otázka znie, ako je možné, že denne sa pozerá na akcie Facebooku tisíce finančných analytikov a investorov, a pritom všetci sa mýlili v hodnote spoločnosti? Ak by finančné trhy boli skutočne efektívne, tak taký obrovský prepad v jednej z najväčších spoločnosti na svete by nikdy nemal nastať? Na druhej strane, ak trhy nie sú efektívne, koľko podobných prípadov nás ešte čaká?

Po druhé, Facebook so svojou trhovou kapitalizáciu predstavoval šiestu najväčšiu spoločnosť v indexe S&P 500. V dôsledku prepadu Facebooku, index S&P500 klesol daný deň takmer o 2,5%. Momentálne index pozostáva z viac ako 30% technologických firiem, ktoré počas pandémie dosiahli historicky najvyššie valuácie. Mnohé z týchto technologických spoločnosti sú citlivé na akékoľvek zvyšovanie úrokových sadzieb, pritom s určitosťou vieme povedať, že tie sa budú čoskoro zvyšovať. Je naozaj potom vhodné naslepo investovať do akciových indexov, ako tomu bolo od roku 2008, lebo tie vždy rastú iba nahor? A aký názor na podobné otázky majú investori, ktorí v roku1990 investovali do japonského indexu Nikkei 225 a stále čakajú kým index dosiahne pôvodnú úroveň?

Podobné otázky si musí každý investor zodpovedať sám. V Popoluške od Walta Disneyho sa príchodom polnoci vyzdobený kočiar zo záprahom zmenil na dyňu a myši. Investori, ktorí boli zvyknutí iba na rastúci akciový trh, by mali mať túto scénu na pamäti, aby ich portfóliá nedopadli podobne.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.