# investujte na fin trhoch  8. 4. 2022

Komentár portfólio manažéra za marec

Po výnimočnom roku 2021 bol prvý štvrťrok 2022 pre trhy veľmi náročný. Obavy z ekonomických dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu a potenciálnej potreby rýchlejšieho zvyšovania úrokových sadzieb v boji proti vyššej inflácii zavážili tak na akcie, ako aj na dlhopisy.

Rusko ako významný producent energie a komodít a eskalácia napätia vytlačila ceny energií a komodít na extrémne úrovne, čo zhoršilo prudký nárast inflácie, narušenie dodávateľských reťazcov a zvýšilo riziko pre globálny rast. Ceny ropy Brent a zemného plynu boli veľmi volatilné. Začiatkom marca stúpli a následne klesli, pričom ropa Brent končila mesiac na 103 dolároch za barel a európske ceny plynu na 121 eurách za megawatthodinu, čo je nárast o 33% a 55% od začiatku roka.

Akcie na rozvinutých trhoch získali naspäť časť svojich strát a koncom marca vzrástli o približne 3%, no stále nižšie o 5% od začiatku roka. Rozvíjajúce sa trhy stratili v marci ďalšie 2%, čím od začiatku klesli o takmer 7%.

Nové kolo nákazy omikronom v Číne zasiahlo čínske trhy popri širších geopolitických obavách. Naratív, že inflácia bude len prechodná, sa začal meniť začiatkom roka a centrálne banky sa v priebehu štvrťroka postupne stali jastrabmi, čím sa zvýšili výnosy na dlhopisoch. Začiatok vojny medzi Ruskom a Ukrajinou a následný šok v oblasti ponuky komodít predstavuje dilemu pre centrálne banky, ktoré sú nútené vybrať si medzi snahou skrotiť infláciu alebo podporou rastu. Európa je obrovským importérom ropy a zemného plynu z Ruska, čo ju robí veľmi zraniteľnou voči rusko-ukrajinskému konfliktu. V regióne by sa mohlo prejaviť riziko výrazného spomalenia ekonomiky v dôsledku dlhšieho obdobia vysokých cien energií v porovnaní so Spojenými štátmi americkými. Pokiaľ ide o USA, nálada spotrebiteľov sa v poslednom štvrťroku zhoršila v reakcii na vyššie ceny. Trh práce v USA však zostal silný. Februárová správa o pracovných miestach tzv. NFP vyšla oveľa lepšie, ako sa očakávalo, pričom celkový počet miezd v nepoľnohospodárskom sektore pohodlne prekonal konsenzuálne prognózy. Miera nezamestnanosti klesla na 3,8%, aj keď miera participácie pracovnej sily mierne vzrástla na 62,3%. Medziročný rast miezd dosiahol 5,1%.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.