# investujte na fin trhoch  18. 10. 2022

Aká je ekonomická budúcnosť Číny?

V nedeľu zažila Čína kongres Komunistickej strany, ktorý sa zaoberal zvolením svojho súčasného lídra Xi Jinpinga do tretieho vládnuceho obdobia. Súčasný precedens predchádzajúcich lídrov Číny sa viazal vždy na dve päťročné obdobia a to najmä z dôvodu, aby moc nebola kumulovaná v rukách jedného muža. Xi Jinping tento precedens porušil, čím potvrdil svoju povesť autoritatívneho lídra.

Nasledujúce vládnuce obdobie bude mať veľký dosah na celý svet. Medzi najväčšie neznáme v najbližších rokoch bude patriť, ako sa Čína vysporiada s otázkou okolo Taiwanu a následne, aký postoj zaujme voči svojmu najväčšiemu konkurentovi – Spojeným štátom americkým. Čína sa netají tým, že má ambície stať sa svetovou veľmocou a zosadiť z trónu Ameriku. Všetky tieto udalosti budú mať následky na dianie na finančných trhoch. Pre investorov to budú obzvlášť krušné časy, lebo štandardné ekonomické zákony nebudú musieť vždy fungovať tak ako si predstavujeme. Xi Jinping už v minulosti viac krát ukázal, že ekonomické zákony sú podriadené zákonom strany, aj keď to má znamenať obrovskú stratu bohatstva pre istú časť spoločnosti. Za zmienku stojí regulácia čínskych technologických firiem, ktoré istú dobu patrili medzi najlepšie na svete. Mnohé z nich stratili svoje vedúce postavenie vo svete a teraz zápasia o holé prežitie.

Treba uznať, že Čína za posledné štyri dekády zažila enormný ekonomický rast. Predchádzajúci čínsky líder Deng Xiaping previedol Čínu obrovskou transformáciu a z chudobnej krajiny urobil svetového lídra exportu. Aktuálne je Čína druhá najväčšia svetová ekonomika a akékoľvek problémy Číny sa budú bytostne dotýkať zvyšku sveta. Pred Čínou stoja problémy na realitnom trhu, ktorý tvorí až 70% bohatstva bežnej populácie. K tomu treba pridať narastajúcu zadĺženosť bankového sektora, klesajúcu demografiu a upadajúci ekonomický rast. To ako sa Čína vysporiada s týmito problémami a s výzvami, ktoré pred ňou stoja bude do veľkej miery záležať na rozhodnutiach lídra Xi Jinpinga.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.