# investujte na fin trhoch  21. 12. 2020

Bublina na elektrických vozidlách

Rastie na akciách výrobcov elektrických vozidiel bublina? Posúďte sami…

Keď začneme hovoriť o výrobcoch elektrických vozidiel, každého napadne ako prvá značka Tesla. Táto americká automobilka má za sebou neskutočný rok. Tesla začala v januári 2020 s trhovou kapitalizáciou prevyšujúcou 75 miliárd USD. Už pár rokov valuácií Tesly nerozumiem a hodnota v januári 2020 sa mi zdala veľmi podozrivá. Tesla totiž dodáva svoje autá masívnejšie len posledných pár kvartálov, dodávky nových vozidiel sa častokrát naťahujú a nezávislé zdroje hovoria o veľmi slabej spoľahlivosti. Aj napriek tomu jej trhová kapitalizácia v roku 2020 vzrástla na neuveriteľných 658 miliárd USD a spoločnosť vstúpila do indexu S&P 500. Akcie Tesly sa obchodovali za viac ako 21-násobok odhadovaných tržieb v roku 2020 (EV/Sales) a takmer 312-násobok odhadovaných ziskov v roku 2020 (PE ratio).

Táto situácia sa netýka len Tesly. Čínske automobilky zažili podobný scenár.

Čínsky výrobca NIO, ktorého akcie sa obchodujú aj na NYSE, má za sebou fenomenálny nárast svojej hodnoty. Akcie tejto spoločnosti vzrástli viac ako 11-násobne. Rok 2020 akcie spoločnosti otvorili s cenou 4 USD a tento týždeň zatvárali pod úrovňou 47 USD. NIO má aktuálne trhovú kapitalizáciu viac ako 73 miliárd USD a obchoduje sa za 29-násobok svojich odhadovaných tržieb v tomto roku. O tom, že firma je hlboko stratová s negatívnym cash flowom a tento rok plánuje dodať na trh len viac ako 40 000 vozidiel, asi ani netreba hovoriť.

Veľmi podobne je na tom aj ďalší čínsky konkurent – spoločnosť Xpeng. Na burzu vstúpili len v auguste a aktuálne majú trhovú kapitalizáciu viac ako 34 miliárd USD. Akcie tejto spoločnosti sa obchodujú za 41-násobok odhadovaných tržieb na tento rok. Xpeng je rovnako stratový ako NIO a tento rok plánuje dodať len cca 20 000 vozidiel.

Takýchto príkladov môžeme nájsť ešte niekoľko.

Odklon od áut so spaľovacím motorom v celosvetovom meradle je fakt a podiel elektrických vozidiel sa bude zvyšovať každým rokom. Dekarbonizácia ekonomík je nespochybniteľná. Mnohí (hlavne reteailoví) investori však zabúdajú, že elektrické vozidlá nie sú a nebudú LEN doménou Tesly a čínskych stratových start-upov. Zmenu paradigmy v automobilovej doprave zachytili aj klasické automobilky, ktoré investujú do vývoja nových technológií značné sumy a je nereálne, že v nasledujúcich rokoch budú spoločnosti ako Toyota alebo Volkswagen, ktoré na trh dodávajú milióny vozidiel ročne, hrať druhé husle, resp. z trhu úplne odídu. Len pre zaujímavosť – Toyota sa obchoduje za 1,6-násobok svojich odhadovaných tržieb na tento rok a Volkswagen dokonca na úrovni 0,33-násobku. A dokonca tvoria dlhodobo aj miliardové zisky pre svojich akcionárov.

Mgr. Michal Ďurica, CFA                                                                                         

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.