# investujte na fin trhoch  14. 2. 2022

Disney boj s Netflixom nevzdáva

Uplynulý týždeň reportoval svoje kvartálne výsledky ďalší streamovací gigant (číslo 2 v streamingu po Netflixe) a zároveň najväčšia svetová spoločnosť pôsobiaca v zábavnom priemysle Disney. Spoločnosť Disney si svoje odtrpela v treťom kvartáli 2021, keď po zverejnení výsledkov akcie spoločnosti stratili viac ako 7 % v dôsledku slabšieho nárastu predplatiteľov. Aktuálny kvartál však už bol o niečom úplne inom. Spoločnosť pridala 11,8 milióna nových predplatiteľov (subscriberov), pričom konsenzus analytikov na Wall Street očakával len +6,6 milióna, a dosiahol takmer 130-milónovú métu (presnejšie 129,8 milióna).

Okrem streamovacej služby Disney+ zabrali napriek pretrvávajúcemu COVIDu aj zábavné parky a priniesli viac ako dvojnásobok tržieb v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roku. Opäť výrazne nad očakávania analytikov. Celkové tržby spoločnosti dosiahli 21,8 miliardy USD a operatívny zisk 3,3 miliardy USD. Takto osamotené čísla nie sú pre väčšinu zaujímavé. Ide však o prvý kvartál, keď Disney vykázal tržby a zisk porovnateľný s rovnakým obdobím ako pred pandémiou, aj napriek stále sporadickým filmovým premiéram v kinách v tomto období.

Druhá pozitívna vec reportovaných čísel je výrazne lepší operatívny výsledok. Keďže streamingová služba Disney+ aj naďalej produkuje veľké straty (a niekoľko rokov ešte bude), môže zvyšná profitabilná časť biznisu Disney byť rozdielovým faktorom v streamingovej vojne „kto z koho“. Preplnený trh v SVOD (subscriber streaming) a vojna o predplatiteľov, kde sa americké streamovacie služby pretekajú neudržateľnými investíciami do nových programových aktív, ktoré si častokrát na seba ani nezarobia, sa podľa všetkého skončí konsolidáciou odvetvia. Na konci budú stáť spoločnosti s najväčším trhovým podielom a najväčšou finančnou silou.

Netflix a Disney zatiaľ vyzerajú ako potenciálni víťazi.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.