# investujte na fin trhoch  25. 7. 2022

Bodka za negatívnymi sadzbami

Rastúca inflácia naprieč eurozónou prinútila ECB ukončiť kvantitatívne uvoľňovanie už na konci júna. Na poslednom zasadnutí vo štvrtok minulý týždeň ECB po prvý krát od roku 2011 zdvihla krátkodobé úrokové sadzby a ukončila tak experiment s negatívnymi úrokmi. Po novom sa dostala depozitná sadzba na 0% (doteraz -0,5%) a hlavná refinančná sadzba na 0,5% (predtým 0%). Išlo o razantnejšie zdvihnutie, ako očakával trh s predikciou len +25bps.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Veľkosť nárastu úrokov nie je až takým prekvapením, ak sa pozrieme na aktuálne dáta o inflácii v eurozóne. Ceny podľa posledného reportu Eurostatu v eurozóne narástli medziročne o +8,6%. Na Slovensku sme zaznamenali ešte výraznejší skok o +12,6%.

Z pohľadu dlhopisových trhov bolo najdôležitejšou správou predstavenie nového mechanizmu na boj s neúmernými nárastami spreadov medzi nemeckými dlhopismi a dlhopismi periférnych krajín s veľkým zadlžením ako napríklad Taliansko, Španielsko a Grécko. Tento nový nástroj v rukách ECB bol schválený guvernérmi jednohlasne, bude čisto v réžii ECB, bude bez ex-ante limitov a mal by zabrániť vážnemu, neodôvodnenému a chaotickému nárastu spreadov. Vágne formulácie však vyvolávajú viaceré otázky ohľadom budúceho uplatnenia a efektivity tohto nástroja. Nechajme sa prekvapiť, ako zvládne tento mechanizmus svoju prvú skúšku – Taliansko, kde podala demisiu vláda premiéra Draghiho a krajinu čakajú predčasné voľby už v septembri.

Tohto týždňové zdvihnutie sadzieb môžeme považovať ako prvé zo série mnohých, ktoré Eurozónu ešte čakajú. Ďalší nárast sadzieb je prakticky istý už v septembri o +50bps. Aj keď nárast úrokov o jedno percento v rozmedzí 6 týždňov znie ako veľa, ECB stále podporuje ekonomiku uvoľnenou monetárnou politikou a v boji s infláciou ešte musí určite pritvrdiť.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.