# investujte na fin trhoch  17. 1. 2023

Balansovanie na finančných trhoch v roku 2022

Ak by sme mali opísať rok 2022 jednou vetou, asi by dostal prívlastok katastrofálny. Viaceré investičné paradigmy, ktoré na trhoch fungovali celé roky, sa v roku 2022 rozplynuli ako jarný sneh. Na druhej strane sa ale potvrdili aj staré pravdy, ktoré boli v abnormálnych rokoch 2020 a 2021 považované za staromódne. Ako dopadli jednotlivé triedy aktív?

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Dlhopisy
Dlhopisy v roku 2022 prepadli na plnej čiare. Bez ohľadu na to, či ste držali štátne dlhopisy alebo podnikové dlhopisy, bežný investor do dlhopisov mal na konci roku stratu. Index slovenských štátnych dlhopisov zahrňujúci maturity od jedného do desiatich rokov dosiahol stratu takmer 15%. Jednoduchou matematikou sa vieme dopočítať, že pri 3%-ných úrokových sadzbách budú musieť investori čakať najbližších päť rokov na to, aby sa dostali na pôvodnú hodnotu investície pred rokom 2021. Donedávna platilo pravidlo, že dlhopisy majú fungovať ako ochrana pred prudkými prepadmi na trhoch a fungujú ako protiváha voči akciovým trhom. Toto tvrdenie platilo, ale iba v období kým sa znižovali úrokové sadby. Vzhľadom na to, že sa úrokové sadzby ustavične znižovali od roku 2008, tak mnohí analytici počas svojej kariéry ani nezažili iné prostredie ako prostredie klesajúcich sadzieb. Rok 2022 bol v tom smere určite špecifický a mnohých na finančných trhoch
nemilo prekvapil.

Akcie
Najčastejšie delenie akcií je na kategórie hodnotové a rastové. Rastové akcie zažili svoje desaťročie slávy, a naopak o hodnotových akciách sa hovorilo ako zastaralých firmách s obmedzenými možnosťami rastu. Pre rok 2022 až biblicky platilo, že poslední budú prví a prví poslední. Keď sa na prelome rokov 2020 a 2021 tvrdilo, že korona navždy zmení podnikanie niektorých firiem, mnohí tomu uverili. Akcie týchto rastových firiem vzrástli do astronomických výšok. Rok 2022 bol rokom zúčtovania a mnohé tieto firmy stratili viac ako 90% svojej hodnoty. Je úplne jedno, či ako investor zarobíte na nejakej firme 200% alebo 300% ak nasledujúci rok firma stratí 90% svojej hodnoty. Tak či onak, budete na konci dňa vo vysokej strate. Na druhej strane, rôzne hodnotové akcie dokázali vygenerovať zisk pre svojich akcionárov. Taký Berkshire Hathaway vygeneroval zisk pre investorov 3%. Nejaví sa to ako vysoký zisk, ale keď akciové indexy klesli o viac ako 20%,
tak zisk 3% je obrovský úspech.

Kryptomeny
Kryptomeny sa ukázali ako úplne nevhodný investičný nástroj pre dlhodobých investorov. Základné predpoklady, na ktorých boli kryptomeny postavené sa ukázali ako neplatné. Ak ste boli držiteľmi Bitcoinu, tak ste stratili „iba“ 65% svojej investície. Pokiaľ ste držali iné exotické kryptomeny, je veľká pravdepodobnosť, že ste stratili celú investíciu. Čerešničkou na torte bol krach najväčšej kryptomenovej burzy na svete – FTX, ktorá stratila viac ako 32 miliárd v precenení a samozrejme všetky aktíva svojich klientov. Pri Bitcoine sa ukázalo, že jeho hodnota sa hýbe priamoúmerne s veľkosťou rizika na trhu a tak sa všetky nádeje o novom digitálnom zlate alebo o ochrane pred infláciou rozplynuli.

Rok 2022 bol pre mnohých rokom zabudnutých lekcií. Roky 2020 a 2021 sa mohli javiť, že na finančných trhoch sa peniaze dajú zarábať extrémne jednoducho. A aj (alebo najmä) preto bol rok 2022 rokom vytriezvenia a pripomenutím si základných investičných pravidiel. Rok 2022 by nám mal pripomínať, že neexistuje nič ako rýchle zbohatnutie. Zbohatnúť na finančných trhoch sa dá iba dlhodobým akumulovaním kapitálu pri primeranom riziku, ale to už je iná téma.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.