# investujte na fin trhoch  28. 3. 2022

Brazílsky akciový index ako víťaz v časoch neistoty

Ak sa investori pozrú na výkonnosti jednotlivých akciových indexov od začiatku roka, pravdepodobne im neunikne jedna významná odchýlka. Zatiaľ čo väčšina akciových indexov po celom svete doručila negatívny výnos, brazílsky akciový index IBOVESPA dosiahol od začiatku roka výnos takmer 35%. Paradox je, že ten istý index mal v roku 2021 negatívny výnos 24% napriek tomu, že mnohé zo súčasných faktorov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť tohto indexu, boli viditeľné už niekoľko kvartálov dozadu.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Štruktúra brazílskeho akciového indexu pozostáva z troch hlavných sektorov. Oceľ a ťažba železa tvorí 22% indexu, nasleduje ropný sektor s takmer 18% zastúpením a bankový sektor, ktorý tvorí 14% indexu. Tieto tri sektory spolu zastupujú viac ako 50% všetkých akcií v indexe a do značnej miery ovplyvňujú jeho výkonnosť. Investiční analytici často spomínali zhoršujúce sa makroekonomické prostredie v Brazílii ako hlavný dôvod negatívnej výkonnosti akciového indexu v predchádzajúcom roku.

Aj keď makroekonomické prostredie zostáva naďalej komplikované, v posledných mesiacoch sa zmenili tri hlavné faktory. Brazílska centrálna banka zvýšila základnú úrokovú mieru z 2% na 11,75%, aby utlmila vysokú infláciu. Vyššia základná úroková miera pomáha bankovému sektoru dosahovať vyššiu ziskovosť, čo má následne pozitívny vplyv na precenenie hodnoty brazílskych bánk.

Ďalší významný faktor je rastúca cena železa na svetových trhoch, ktorá sa od novembra minulého roka takmer zdvojnásobila. Konflikt na Ukrajine, ktorá je významný producent železa, znamená, že veľká časť ukrajinskej produkcie bude na svetových trhoch chýbať, čo vytvára príležitosti pre iných producentov železa, vrátane tých brazílskych.

V neposlednom rade je to stále rastúca cena ropy, ktorá tento týždeň zatvárala na hranici 120 USD za barel ropy. Petrobras, ako hlavný zástupca brazílskeho ropného sektora, z tejto situácie značne profituje.

Ak budú spomínané faktory pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, dá sa očakávať, že vyššia ziskovosť brazílskych spoločností sa prejaví aj vo vyšších dividendách. Aktuálny dvanásť mesačný dividendový výnos predstavuje takmer 7,6%. V roku 2021 všetky spoločnosti zastúpené v indexe buď zvýšili, alebo ponechali dividendy na rovnakej úrovni ako rok pred tým. Rok 2022 sa môže niesť v podobnom duchu.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.