# investujte na fin trhoch  20. 11. 2023

Kryptomeny sú opäť v kurze

Známa trhová múdrosť hovorí, že pamäť investorov siaha po poslednú recesiu. Ak sa pozrieme na prehľad tried aktív, ktoré v roku 2023 dosiahli najvyšší výnos, asi budeme udivení. Prekvapivo na prvom mieste nebudú akcie, dlhopisy, dokonca ani komodity, ale kryptomeny a to konkrétne Bitcoin. Bitcoin od začiatku roka 2023 dosiahol úctyhodný výnos 126% a s veľkým náskokom predbehol ostatné triedy aktív. Pre porovnanie, akciový index Dow Jones, považovaný za benchmark amerického hospodárstva dosiahol od začiatku roka iba necelých 6%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Bitcoin dosiahol svoju najvyššiu hodnotu v Novembri 2021, keď sa obchodoval za 68 tisíc dolárov za jednu mincu. V tom čase sa verilo, že Bitcoin je digitálne zlato, ktoré slúži ako nástroj pred infláciou a ochranou kúpyschopnosti. Avšak táto investičná téza sa ukázala ako nesprávna a o rok neskôr, konkrétne v Decembri 2022 sa cena Bitcoinu prepadla na svoje minimum, 15 700 dolárov. Mnohí investori stratili viac ako 70% investície a otvorene sa začalo rozprávať o tom, či kryptomeny by predsa len nemali byť regulované. Toto obdobie pripomínalo skôr divoký západ v investovaní, než sofistikovaný prístup k riziku, čo bola jedna z pôvodných myšlienok vzniku kryptomien. S týmto obdobím sa viažu aj rôzne škandály, ako napríklad krach burzovej platformy FTX, obchodnej spoločnosti Celsius Networks, poprípade úplná strata hodnoty kryptomien Luna a TerraUSD.

Avšak v niektorých prípadoch dokáže byť pamäť investorov krátka a sklony k riziku vysoké. Od začiatku tohto roku presiahli prítoky nových investícií do kryptomien 807 miliónov dolárov a celková hodnota aktív v investičných produktoch zameraných na kryptomeny presahuje 10 miliárd dolárov. Dokonca sa opäť vracia dopyt po obchodovaní kryptomien na úver. Podľa analýzy spoločnosti Bloomberg sa úroková sadzba na obchodovanie s niektorými kryptomenami blíži k 10%. To, čo aktuálne ženie cenu Bitcoinu nahor je predstava väčšej využiteľnosti v reálnom živote. Jeden z najväčších správcov aktív na svete, Blackrock, sa chystá v krátkej budúcnosti predstaviť produkt, ktorý umožní obchodovať Bitcoin na burze rovnako ako akcie za spotové ceny. Takýto produkt by dokázal umožniť obchodovať Bitcoin s extrémnou ľahkosťou pre široké masy. Napriek tomu, najväčší problém pre Bitcoin alebo aj pre iné kryptomeny nie je samotné obchodovanie, ale ocenenie týchto produktov. Zatiaľ čo štandardná prax hovorí o oceňovaní akcií cez zisky spoločností, pri dlhopisoch cez úrokové miery a pri cudzích menách cez úrokové diferenciály, pri kryptomenách takáto veličina chýba.

Pri oceňovaní kryptomien doteraz fungoval princíp väčšieho blázna –  na to, aby ste zarobili na vašej investícií ste potrebovali iného blázna, ktorý je ochotný kúpiť vašu kryptomenu za vyššiu cenu. Tento princíp bude prítomný aj naďalej bez ohľadu na to, za akú cenu sa kryptomeny aktuálne obchodujú.  Iba čas ukáže, či rast ceny Bitcoinu bude nový dlhodobý trend, alebo iba krátka kapitola v dlhej histórií finančných trhov. Bez ohľadu na to ako to dopadne, poučenie pre investorov z tejto lekcie bude trvať iba do najbližšieho prepadu.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.