# investujte na fin trhoch  19. 6. 2023

Ďalší mesiac, ďalšie zvýšenie …ak hovoríme o ECB

Európska centrálna banka (ECB) na svojom poslednom zasadnutí zvýšila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu a naznačila, že ich bude naďalej tlačiť vyššie, čím vo štvrtok poslala euro prudko nahor. Asertivita ECB, ktorá zaskočila trhy, je v kontraste so stredajším rozhodnutím americkej centrálnej banky (FED) ponechať úrokové sadzby na stabilnej úrovni. Prezidentka ECB Christine Lagardeová na tlačovej konferencii uviedla, že predstavitelia nie sú spokojní s výhľadom na infláciu a budú pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, pokiaľ sa ekonomické údaje podstatne nezmenia.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Zhruba rok po najagresívnejšom menovom sprísňovaní za posledné desaťročia veľké centrálne banky vstupujú do novej fázy a namiesto toho, aby oznamovali obrovské zvyšovanie sadzieb mesiac po mesiaci, centrálni bankári dolaďujú svoje politiky a skúmajú najnovšie ekonomické údaje, aby zmerali vplyv svojich krokov v reálnej ekonomike.

Miera ekonomického rastu sa v jednotlivých krajinách eurozóny líši, inflácia klesá rôznym tempom a minuloročné globálne prudké nárasty cien potravín a energií ustupujú v jednotlivých krajinách nerovnomerne. Tieto zmeny znamenajú, že najdôležitejšie svetové menové inštitúcie – FED a ECB – sa nateraz začínajú rozchádzať vo svojich politikách. ECB vo vyhlásení uviedla, že zvýši svoju kľúčovú depozitnú sadzbu na 3,5%, čo je najvyššia úroveň za viac ako 20 rokov. Tento krok – ôsme zvýšenie sadzieb za sebou, investori vo veľkej miere očakávali.

Nečakaným jastrabím zvratom však Lagardeová dôrazne naznačila, že budúci mesiac opäť zvýši sadzby, a to aj s ohľadom na svoje aktuálne prognózy základnej inflácie do roku 2025. „Neuvažujeme o prestávke. Pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene nášho základného scenáru [predpovedí], v júli by sme [sadzby] opäť zvýšili.“ povedala Lagardeová.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.