# investujte na fin trhoch  27. 9. 2022

Dno na finančných trhoch je v nedohľadne

Uplynulý týždeň americká centrálna banka FED opäť raz zvýšila úrokové sadzby o 0,75%. Tým sa základná úroková sadzba v USA dostala na úroveň 3% až 3,25%. Napriek tomu, že spomenuté zvýšenie úrokových sadieb bolo očakávane, tak následný negatívny komentár v podaní guvernéra centrálnej banky očakávaný už nebol. Jerome Powell vyjadril znepokojenie so súčasným stavom vysokej inflácie, ktorá má negatívne dopady nie len na americkú ekonomiku, ale aj na celosvetovú ekonomiku. Finančné trhy najviac vystrašilo oznámenie, v ktorom guvernér tvrdil, že úlohou centrálnej banky bude znížiť túto infláciu aj za cenu vyvolania recesie a vyššej nezamestnanosti. Trhy na tento komentár zareagovali prudkými stratami. Poklesy na indexoch sa presúvali z USA do Ázie a následne do Európy. V prípade hlavného amerického indexu S&P 500 sa strata od začiatku roka dostala na úroveň 22,5%. Podobná strata bola dosiahnutá aj pri nemeckom indexe DAX.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

V poslednom desaťročí sa medzi retailovými investormi osvedčila takzvaná stratégia „buy the dip“ alebo skupovanie akcií pri prepadoch. Táto stratégia dlhodobo fungovala a odmeňovala investorov, ktorí v domnienke, že trhy iba rastú, boli na seba ochotní zobrať stále väčšie trhové riziko. Na trhoch určité trendy dokážu fungovať relatívne dlho, ale platnosť tejto stratégie pravdepodobne vypršala. Bežní retailoví investori, ktorí sa riadili touto stratégiou, musia sledovať, ako sa ich portfólio vyparuje podobne ako jarný sneh.

Na trhu je vidno zaujímavú dichotómiu. Kým veľkí investori, podielové a hedžové fondy znižujú riziko a vypredávajú pozície, tak malí investori vstupujú na trh a navyšujú svoje investičné pozície. V prípade západných finančných trhov majú viac ako 80% kapitálu v rukách veľké investičné domy, a preto v blízkej budúcnosti to budú práve oni, kto bude udávať trend na trhoch.

V krátkodobom horizonte, nič nenasvedčuje tomu, že súčasný negatívny trend by sa mal otočiť. Avšak pre investorov, ktorých nezaujíma čo sa deje na trhoch teraz, ale skôr čo sa bude diať o 20 či 30 rokov, je toto vhodnejší čas vstupu na trh ako kedykoľvek za uplynulé dva roky.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.