# investujte na fin trhoch  12. 7. 2021

Jún očami portfólio manažéra

Americký akciový index S&P 500 v mesiaci jún opäť prepisoval svoje ďalšie rekordné maximá, keďže významný pokles prípadov COVID-19 v kombinácii s takmer úplným opätovným otvorením ekonomiky v celej krajine viedol k prudkému nárastu ekonomického rastu, ktorý pomohol akciám dosiahnuť tieto nové maximálne hodnoty.

Posledné júnové zasadnutie Federálneho rezervného systému (Fed) neprinieslo žiadnu zásadnú zmenu politiky, ale jeho prognózy naznačovali, že zvýšenie úrokových sadzieb by mohlo prísť v roku 2023. V prehlásení Fed zopakoval, že je pripravený k dosiahnutiu svojich cieľov využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Fed ponechal základnú úrokovú mieru v rozmedzí 0-0,25 %. Guvernér Fedu Jerome Powell vyhlásil, že „nebudeme preventívne zvyšovať úrokové sadzby kvôli obavám z možného nástupu inflácie.“

Celkový ekonomický obraz ekonomiky Spojených štátov zostal solídny. HDP v prvom štvrťroku vzrástlo na 6,4% (medzi-kvartálne), čo bolo mierne menej ako pri konsenze 6,7%. Rast spotreby bol však obzvlášť silný. Priemyselná aktivita meraná pomocou amerického indexu zložených nákupných manažérov (PMI) sa posunula z 59,7 v marci na hodnotu 63,9 v júni. Údaje o inflácii prekvapili a získali si veľkú pozornosť. Inflácia indexu spotrebiteľských cien (CPI) v máji medziročne vzrástla z 3% na 3,8% – čo je najväčší nárast od júna 1992, pričom hlavným motorom bola téma znovuotvorenia ekonomiky. Menový výbor Fedu chce dosiahnuť stavu, kedy sa inflácia dostane na určitú dobu v primeranej miere nad dve percentá, aby v priebehu času dosiahla dvojpercentného priemeru a v ďalšom horizonte sa udržala práve na cieľovej úrovni dvoch percent. I keď je miera inflácie vyššia ako bola od čias finančnej krízy, Fed považuje tento stav za prechodný a že rast cien bude v ďalšom období poľavovať. Za vysokými číslami je aj nízka porovnávacia základňa z predchádzajúceho roku, kedy sa ekonomika vinou protipandemických opatrení takmer zastavila.

Akcie eurozóny v tomto štvrťroku vzrástli, boli podporené silnou výsledkovou sezónou spoločností a taktiež zrýchlením tempa očkovania v regióne. Mnoho európskych krajín zaznamenalo v tomto štvrťroku pokles infekcií spôsobených vírusom Covid-19 a následne dokázali uvoľniť obmedzenia v sociálnej a ekonomickej činnosti. Ekonomické údaje poukazovali na silné oživenie aktivity v druhom štvrťroku. Zložený PMI eurozóny v vzrástol v júni na 59,2, čo je najvyššia úroveň od júna 2006. Inflácia v eurozóne sa v júni odhadovala na 1,9%, oproti 2,0% v máji. Európska únia na konci mesiaca vyplatila prvé peniaze z rozsiahleho fondu obnovy po pandémii COVID-19, a to vo výške 800 miliónov eur. Fond v celkovej hodnote 800 miliárd eur je označovaný ako NextGenerationEU je financovaný dlhopismi vydávanými Európskou komisiou.

Akcie rozvíjajúcich sa trhov zaznamenali v druhom štvrťroku silný rast. A to aj napriek májovému výpredaju, keď bola reportovaná vyššia inflácia v USA ako sa očakávalo, a obnovili sa obavy z načasovania sprísňovania globálnej menovej politiky. Brazília bola najvýkonnejším trhom v indexe MSCI Emerging Markets. Trhy v Poľsku, Maďarsku a Českej republike prekonávali trh, keď sa zlepšil výhľad ich ekonomického oživenia.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.