# investujte na fin trhoch  27. 3. 2023

Ďalší týždeň – ďalšia banka?

Na trhoch je stále cítiť napätie. V hlavnej úlohe zostávajú banky, aktuálne trpiace vysokou nedôverou. Do centra pozornosti sa tentoraz dostala Deutsche Bank, ktorej akcie výrazne prepadli. Akcie nemeckého bankového giganta v piatok klesli o 9%, čo je znakom toho, že obavy z európskych bánk sa rozširujú aj mimo Credit Suisse.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Deutsche Bank by mohla byť v centre pozornosti z rovnakého dôvodu ako Credit Suisse. Súvisiacim faktorom je európsky trh s juniornými dlhmi, ktorý je nervózny po tom, čo sa švajčiarsky regulátor FINMA rozhodol odpísať takzvané „bail-in“ dlhopisy Credit Suisse AT1. Cenné papiere v celom sektore zareagovali negatívne a prepadli sa dole, čo znamená vyššie náklady na financovanie v budúcnosti. Akcie ostatných bánk v piatok tiež klesli, aj keď o menej: Barclays a BNP Paribas klesli zhruba o 4% a 5%. Deutsche Bank ponúkla v piatok odkúpenie juniorného dlhopisu za nominálnu hodnotu v zjavnej snahe posilniť dôveru. Pred niekoľkými rokmi bol najväčší bankový gigant Nemecka chorým mužom európskeho bankovníctva, ale teraz je v lepšom stave. Čistý zisk ekvivalentný 6,1 miliardám dolárov v minulom roku bol najvyšší od roku 2007 a kontrastuje s takmer 8 miliardami čistých strát v Credit Suisse. Deutsche Bank ťaží z rastúcich úrokových sadzieb, pričom v minulosti dlho zápasila s negatívnymi sadzbami. Čistý úrokový príjem – rozdiel medzi peniazmi, ktoré zarobí na pôžičkách, a nákladmi na vyplácanie vkladateľov – vzrástol v minulom roku o 39%. Ukazovatele kapitálu a likvidity boli na konci roka solídne z pohľadu čísiel. Swapy úverového zlyhania Deutsche Bank – náklady na poistenie proti jeho platobnej neschopnosti – vo štvrtok vyskočili na úroveň naposledy zaznamenanú na začiatku pandémie Covid-19. Zatiaľ sú výrazne pod úrovňou Credit Suisse (200 vs. 1100 bázických bodov), ale aj tak ide o indikáciu stresu ohľadom spoľahlivosti banky ako dlžníka.

Budúce týždne ukážu ako sa tento príbeh bude ďalej vyvíjať.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.