# investujte na fin trhoch  13. 11. 2023

FOMO je späť

Fenomén FOMO (fear of missing out – po slovensky strach z premeškania príležitosti) je späť na akciovom trhu. Bleskové oživenie vyhnalo americký index S&P 500 nahor v deviatich z posledných 10 obchodovaní a zhodnotenie 7,2% za posledné dva týždne je aktuálne najlepšie zhodnotenie za daný časový úsek.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Index volatility alebo VIX, známy ako „index strachu“ na Wall Street, sa prepadol zo svojich októbrových maxím. Čo je za týmto obratom? Akcie a dlhopisy dostali začiatkom tohto mesiaca z Washingtonu dvojnásobnú podporu. Ministerstvo financií zvýšilo objem aukcií dlhodobých dlhopisov o menšiu sumu, než mnohí očakávali a americká centrálna banka – FED naznačila, že tento rok už pravdepodobne nezvýši úrokové sadzby. Výnosy vládnych dlhopisov, ktoré vyvolali veľkú časť nedávnej volatility, klesli po tom, čo v októbri po prvý raz za 16 rokov prekročili 5%, čo poskytlo muníciu pre burzových býkov. Index S&P 500 má za rok 2023 zisk 15% v dolárovom vyjadrení, zatiaľ čo index Nasdaq Composite vzrástol o 32% po tom, čo v piatok zaznamenal svoj najlepší deň od mája tohto roku.

V najbližších dňoch budú investori analyzovať súhrn údajov o inflácii, keď budú v utorok a v stredu zverejnené údaje o indexe spotrebiteľských cien a indexe cien výrobcov. Do konca roku 2023 zostáva už len niekoľko týždňov a nezdá sa, že by sa predpovede „súdneho dňa v ekonomike“, s ktorou Wall Street vstúpila do tohto roku, mali naplniť.

Aj individuálni investori hovoria, že v súvislosti s akciami sú čoraz optimistickejší. Podiel investorov, ktorí uviedli, že očakávajú rast cien akcií počas nasledujúcich šiestich mesiacov, minulý týždeň vyskočil na 43%, čo je prudký nárast z 24% pred týždňom, podľa prieskumu Americkej asociácie individuálnych investorov. Jan Hatzius, ekonóm Goldman Sachs Group, ktorý patril k najoptimistickejším na Wall Street pokiaľ ide o ekonomiku USA, v nedávnom liste pre klientov uviedol, že sa jej darí ešte lepšie, ako očakával. Očakáva, že inflácia bude v budúcom roku naďalej klesať.

Posledných sedem týždňov nám ukáže či optimizmus pretrvá až do konca roka. Uvidíme.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.