# investujte na fin trhoch  23. 5. 2021

Turbulentný týždeň

Uplynulý týždeň nám opäť ukázal, že volatilita je nevyhnutnou súčasťou finančných trhov a mesiace bez veľkých výkyvov v druhej polovici minulého a na začiatku tohto roku boli skôr výnimkou ako novým normálom.

Posledných pár dní otestovalo nervy hlavne obchodníkom špekulujúcim v kryptomenovom priestore. Jazdu, ktorú ponúkol Bitcoin si jeho držitelia určite budú dlho pamätať. Najväčšia svetová kryptomena sa ešte minulý týždeň obchodovala nad úrovňou 50 000 USD. Avšak po tweetoch od Elona Muska, v ktorých vyhlásil, že Tesla už nebude akceptovať Bitcoin, sa nálada zmenila. Tesle sa niet čo čudovať. Z hľadiska finančného plánovania je zložité podnikať v systéme, keď neviete, či za jedno auto dostanete zaplatené o 30% menej alebo viac len kvôli dennej volatilite na Bitcoine. Elon Musk však svoje rozhodnutie oprel hlavne o environmentálne dopady Bitcoinu kvôli vysokej uhlíkovej stope pri spracovávaní transakcií (miningu). Ak ľavý hák prišiel od Muska, knock-out dostal Bitcoin od čínskej vlády, ktorá svojimi vyhláseniami zvýšila riziko obmedzenia miningu a používania v platobnom styku. Bitcoin tento týždeň stratil 29 % svojej hodnoty a celková hodnota bitcoinov v obehu klesla na 650 miliárd USD. Podobný osud stihol aj Ethereum aj zo žartu vytvorený Dogecoin.

Volatila nezostala len fenoménom vyhypovaných kryptoaktív. Svoje si užili aj akcie. Pretrvávajúce obavy zo zvyšujúcej sa inflácie neprajú rastovým akciám, pri ktorých ešte donedávna investori platili niekedy až bizarné násobky za možné budúce zisky (napríklad v sektore elektrických vozidiel). Investori sa teraz postupne presúvajú z predražených technológií do sektorov tradičnej ekonomiky (priemysel, banky, komodity), kde valuácie dávajú predpoklad na ako-tak rozumné zisky v budúcich rokoch. Na druhej strane treba povedať, že padajúce rastové akcie môžu znamenať aj vhodné príležitosti na nákup spoločností s veľkou perspektívou, ktoré boli v uplynulých mesiacoch príliš drahé. Takéto volatilné obchodné týždne dostávajú valuácie na úrovne, keď sa oplatí loviť aj v tecnologických a rastových vodách. Vzhľadom na vysokú volatilitu je ale možné, že budeme vidieť aj zaujímavejšie vstupné úrovne v dohľadnom čase.

Dlhopisy sú v súčasnom čase najmenej perspektívne aktívum. Aj keď výnosy na štátnych dlhopisoch mierne narástli, stále sú extrémne nízke a už nemajú dôvod byť nižšie. Rovnaké varovanie platí aj pre korporátne dlhopisy (IG aj HY), kde sa spready dostali opäť na minimálne úrovne spred pandémie. Preto je veľmi dôležité nenaháňať výnosy za každú cenu a zbytočne nezvyšovať riziko portfólia nadmerným kreditným rizikom alebo extrémnou duráciou.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.