# investujte na fin trhoch  30. 11. 2020

Euforický november

Globálne akcie sú na ceste za jedným z najlepších mesiacov v histórii. November 2020 bude pamätný (asi ako celý rok 2020). MSCI World narástol na hodnote zatiaľ o viac ako 12%. Rovnako aj index DJIA, S&P500 si pripísal skoro 10% a Russell 2000 má za sebou najlepší mesiac v histórii.

Dôvodom lámania rekordov na akciovom trhu je eufória medzi investormi spôsobená vyhláseniami farmaceutických spoločností Pfizer, Moderna a AstraZeneca o úspešnom zavŕšení tretej fázy testovania vakcíny proti COVID-19, veľmi vysokou efektivitou týchto vakcín a šancou na skoré uvedenie na trh. Ďalšiu dávku optimizmu pridal aj novo zvolený americký prezident Joe Biden a postupné potvrdzovanie predbežných výsledkov v jednotlivých štátoch, spolu so zamietaním žalôb od prezidenta Trumpa.

Prebiehajúca rally ťahá so sebou takmer všetky rizikové aktíva. Výborne sa darí komoditám. Ropa si pripísala takmer 30% a pomaly atakuje 50USD hranicu. Rastú aj ďalšie cyklické komodity ako oceľ a meď. Vysoké zisky si pripísal dokonca aj Bitcoin, ktorý od začiatku roka narástol o neuveriteľných 150%. Darí sa prakticky všetkému – rastovým akciám, kde investori platia neuveriteľné násobky za budúce zisky, hodnotovým akciám, ktoré roky underperformovali práve rastové tituly. V novembri chytili druhý dych akcie leteckých spoločností a firmy pôsobiace v cestovnom ruchu. A zároveň akcie spoločností, ktoré ťažili z karanténnych opatrení ako Zoom, Netflix a Teladoc zostávajú na svojich hodnotách a nekorigujú. Ako keby sa ich návrat do normálu vďaka vakcíne vôbec netýkal.

Euforicky rastie prakticky všetko – akcie , komodity, kryptomeny, zužujú sa spready na dlhopisoch. Tesla dosiahla dych vyrážajúcu valuáciu 555 miliárd USD, keď investori sú ochotní zaplatiť 1170-násobok zisku z posledných 12 mesiacov. A je dokonca možné, že Tesla bude ešte rásť ďalej, keďže sa dostala do indexu S&P500 a zástup manažérov trackujúcich tento index do akcií TSLA bude musieť zainvestovať.

Keď je na trhu príliš veľa eufórie, investori prestávajú selektovať a opatrnosť ide bokom. Akciové trhy môžu mať pred sebou ešte ďalšie pozitívne mesiace a kvartály. Nachádzame sa totiž v prostredí extrémne nízkych úrokových sadzieb a veľké množstvo peňazí stále čaká na vhodnú príležitosť investovať. Reštriktívna monetárna politika momentálne nehrozí ani od FEDu či ECB. Na druhej strane pravdepodobnosť už nemusí hrať v náš prospech a nadmerné riziko v portfóliách sa už nemusí oplatiť.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.