# investujte na fin trhoch  23. 10. 2020

Warren Buffett: Skromný investorský génius – prvý milión

V druhej časti životného príbehu Warrena Buffetta sa pozrieme na to, ako zarobil svoj prvý milión, na jeho podnikateľskú kariéru a na pôsobenie vo firmách Buffett Partnership a Berkshire Hathaway.

Buffett Partnership

V roku 1956, keď mal ešte len 25, založil spoločnosť Buffett Partnership, Ltd. Začal s kapitálom 105 100 dolárov a siedmimi partnermi: svojou mamou, sestrou, tetou, svokrom, švagrom, spolubývajúcim z vysokoškolského internátu a právnikom.

Postupne priberal aj ďalších partnerov, ktorým za správu peňazí neúčtoval žiadne poplatky, avšak vzal si 25 percent akýchkoľvek ziskov presahujúcich kumulatívnych 6 percent – na druhej strane súhlasil s tým, že si zosobní podiel z prípadných strát.

Trvalo necelých šesť rokov a bol z neho milionár, pretože spoločnosť Buffett Partnership v januári 1962 spravovala hodnotu 7 miliónov dolárov, z ktorých viac ako jeden milión patril Buffettovi. O štyri roky neskôr napriek tomu oznámil, že už nebude prijímať nových partnerov.

Spoločnosť viedol aj naďalej a v roku 1968 vyrobil neuveriteľný zisk na úrovni 58,8 percenta, pričom index Dow Jones dosiahol v rovnakom čase plus "len" 7,7 percenta. Bol to jeho najlepší rok vôbec.

Investor, ktorý v roku 1957 do Buffett Partnership vložil 100 000 dolárov, z nich mal v roku 1969 neuveriteľných 1 719 481 dolárov. Zaujímavé je porovnanie s investíciou do indexu Dow Jones, ktorý by za tých istých dvanásť rokov investora "posunul" len na 252 467 dolárov.

V máji 1969 Warren Buffett nečakane oznámil, že mu dochádzajú veľkolepé myšlienky a vraj prestal vidieť ďalšie ideálne príležitosti. Svojim investorom povedal, že síce sa ukazujú niektoré možnosti, ale podľa neho by išlo o hazard s ich peniazmi. V októbri 1969 preto dospel k rozhodnutiu, že s investovaním končí (nakoniec len dočasne) a spoločnosť Buffett Partnership zavrel.

Berkshire Hathaway a veľký textilný omyl

Ešte počas fungovania Buffett Partnership začal Warren Buffett skupovať akcie textilnej spoločnosti Berkshire Hathaway, v ktorej videl potenciál. Získaval ich od majiteľa menom Seabury Stanton. Prvé akcie kupoval za 7,60 amerického dolára, no neskôr, keď veci prestal vidieť úplne ružovo, sa so Stantonom ústne dohodol, že mu ich predá späť za 11,50 dolára. Padla dohoda a podali si ruky, ibaže Stanton začal špekulovať a o pár týždňov Buffettovi predložil zmluvu, v ktorej bola jeho ponuka "len" na úrovni 11,375 dolára.

To Warrena natoľko rozhnevalo, že spravil presný opak. Stantonovi nič nepredal, ale za 14,86 dolára skúpil mnoho ďalších akcií, nad spoločnosťou prevzal kontrolu a Stantona vyhodil. Vymenoval nového prezidenta a spolu s ním sa Berkshire Hathaway snažil zveľadiť. Ibaže zlyhal a neskôr to označil za najhorší obchod svojho života.

Textilná výroba nefungovala a neskôr ju už začal vnímať len ako "vyhodenú kotvu", ktorá ho brzdila. Postupne k nej pridával aj iné oblasti podnikania a Berkshire Hathaway prerobil na holdingovú spoločnosť, ktorá sa venovala poisťovníctvu, ale aj finančným produktom, kapitálovému investovaniu a mnohým ďalším oblastiam.

Textilného biznisu sa vzdal až po dvadsiatich rokoch a sám priznal, že to bola chyba. Mal tak spraviť omnoho skôr. "Ak by sme do textilného biznisu od začiatku nedávali toľko peňazí a hneď by sme ich dávali do poisťovníctva, Berkshire by malo dvakrát väčšiu hodnotu, ako dnes má," povedal v roku 2010 pre CNBC a so širokým úsmevom dodal: "Ale tento génius si myslel, že dokáže viesť textilný biznis…"

Neuveriteľný rast hodnoty akcií

V okamihu, keď Buffett prevzal spoločnosť Berkshire Hathaway, bola trhová cena jednej akcie 12,37 amerického dolára. To znamená, že ak by niekto v tom čase zainvestoval 10 000 dolárov, mohol si kúpiť 808 akcií.

Trhová cena však následne neskutočne rástla, v roku 1980 dosiahla už vyše 200 dolárov, v roku 1983 už prekročila 1 000 dolárov, sumu 10 000 prekonala v novembri 1992, 50 000 na prelome rokov 1997 a 1998, v roku 2006 už padla hodnota 100 000, v roku 2014 200 000 a v roku 2017 dokonca 300 000. Veríte tomu? Z 12 dolárov na 300 000!

Doterajší absolútny rekord padol 17. januára 2020, keď sa hodnota jednej akcie vyšplhala na 347 400, a to znamená, že 808 akcií, ktoré mali kedysi hodnotu 10 000 dolárov, by v tento deň bolo možné predať za 280 699 200 amerických dolárov. Rozmáhajúca sa pandémia koronavírusu rekordné ťaženie na chvíľu pribrzdila a sumu za akciu poslala nadol až tesne pod hranicu 250 000 dolárov, no v súčasnosti je už opäť veľmi blízko svojich januárových maxím.

Buffett to robil natoľko dobre, že v niektorých obdobiach sa jeho akcie kupovali len preto, aby sa ich majiteľ mohol zúčastniť výročného valného zhromaždenia. Príhovor Warrena Buffetta, predstavenie hospodárskych výsledkov firmy, ale aj úplná otvorenosť vo viacerých rôznych otázkach a investorských témach, mali totiž pre všetkých účastníkov obrovskú hodnotu a chceli si to vypočuť naživo.

Čo všetko Berkshire Hathaway vlastní?

Buffett pod hlavičkou textilnej firmy Berkshire Hathaway postupne skupoval rôzne spoločnosti, v ktorých videl potenciál a dnes sa v jeho portfóliu nachádzajú doslova neuveriteľné značky. Úplne vlastní desiatky firiem, medzi ktorými dominujú napríklad GEICO, BNSF Railways, Fruit of the Loom, Precision Castparts alebo McLane Company, pričom všetky tieto firmy majú niekoľko desiatok tisíc zamestnancov.

Berkshire Hathaway okrem toho stihla investovať aj do spoločností ako Apple, Kraft Heinz, Bank of America, Coca Cola, American Express, Goldman Sachs, Visa a mnohých ďalších, ktoré každoročne veľmi dobre zarábajú. Nuž a keďže Warren Buffett má v spoločnosti značný vlastnícky podiel, niet sa čo čudovať, že jeho majetok dosahuje okolo 80 miliárd amerických dolárov a patrí medzi najbohatších ľudí na svete. Táto suma samozrejme kolíše v závislosti od vývoja trhovej ceny akcií.

Buffett ako veľký odporca dividend

Mnohí investori skupujú akcie spoločností, ktoré im každoročne vyplácajú dividendy. Buffett bol však odjakživa veľkým odporcom tohto kroku a v dividendách nikdy nevidel zmysel. Nerozumel tomu, prečo by sa mala spoločnosť dobrovoľne vzdať peňazí, ktoré môže ďalej investovať do svojho budovania a do zvyšovania svojej celkovej hodnoty.

Berkshire Hathaway vyplatila svojim akcionárom dividendy len raz; stalo sa tak ešte v roku 1967 a bolo to 10 centov za akciu. Buffett pritom do dnešných dní tvrdí, že pri schválení tejto dividendy musel byť asi v kúpeľni. Cez neho by to totiž neprešlo.

Warren Buffett otvorene hovorí, že dividendy treba investovať do zvyšovania efektívnosti spoločností, ale aj do zvyšovania ich dosahu, do tvorby nových produktov a služieb, prípadne do zlepšovania tých súčasných. Určite ich však nemožno vyviezť preč, pričom v tomto prípade budú ešte predtým, ako sa dostanú k investorom, zdanené. A to je škoda. Investorom aj preto odporúčal, že ak chcú niečo ako dividendy, nech priebežne predajú malé počty akcií, za ktoré okamžite dostanú peniaze. Ak by bol sám presvedčený o tom, že ich vnútorná hodnota je v danom okamihu vyššia ako aktuálna trhová cena, rád by ich odkúpil priamo on.

Tu končíme druhú časť životného príbehu Warrena Buffeta. V tej tretej sa pozrieme na jeho skromný život a nezanedbateľné filantropické aktivity, ktorými je známy. "To, čo miniem za celý svoj život, bude o dosť menej ako 1% zo všetkého, čo som zarobil. Zvyšných vyše 99% poputuje ostatným, pretože ja tie peniaze nevyužijem."

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.