# investujte na fin trhoch  1. 4. 2022

Gigatováreň v Berlíne otvorená

Výkonný riaditeľ Tesly Elon Musk symbolicky prestrihol pásku a slávnostne otvoril novú gigatováreň nachádzajúcu sa v blízkosti nemeckého Berlína. Na tomto mieste by malo vznikať až 500 000 automobilov ročne a vyzerá to tak, že hodnota akcií americkej spoločnosti by mohla nabrať výrazne vzostupný trend.

Slávnostné otvorenie továrne nachádzajúcej sa v blízkosti obce Grünheide ležiacej na periférii Berlína sa uskutočnilo v utorok 22. marca. Jedným z dôvodov jej otvorenia bola geografická diverzifikácia výroby a posilnenie pôsobnosti na európskom trhu. Už štvrtá gigatováreň doplnila tie doterajšie nachádzajúce sa v USA a Číne.

Musk opäť tancoval

„Toto je pre našu továreň skvelý deň,“ povedal Elon Musk pri príležitosti odovzdania nových, v Nemecku vyrobených, automobilov prvým tridsiatim klientom. Vzápätí dodal: „Ide o ďalší krok smerom k udržateľnej budúcnosti.“

Okrem toho si podobne ako pri otvorení továrne v Číne aj zatancoval, čo vizuálne symbolizovalo jeho optimizmus.

Náklady na vybudovanie továrne predstavovali 5 miliárd eur a predpokladaná ročná produkcia má predstavovať 500 000 kusov vozidiel. Nie všetko je však také pekné a ružové: pred továrňou v slávnostný deň protestovali jej odporcovia, podľa ktorých spotrebúva enormné množstvo vody a za obeť jej padlo až príliš veľké množstvo stromov.

Berlín ako pomoc Šanghaju

Tesla potrebovala novú továreň ako soľ. O jej posledné modely je obrovský záujem a zákazníci na nich musia dlho čakať. Problém spôsobilo aj dočasné zastavenie výroby v Šanghaji, za ktoré mohol prudký nárast pozitívnych na Covid-19. Práve vozidlami vyrobenými v Číne sa pritom zásoboval európsky trh. Šanghajská prevádzka, ktorá nesie označenie Gigafactory 3, bola otvorená na konci roku 2019.

Výrobný závod Giga Berlin by mal ťažiť z kvalifikovaných pracovných síl, ktorých je v tejto oblasti dostatok. „Každý vie, že nemecké inžinierstvo je na vynikajúcej úrovni,“ povedal Musk ešte pred časom. „Aj preto sme našu európsku gigatováreň umiestnili do Nemecka. V Berlíne okrem toho vytvoríme aj inžinierske a dizajnové centrum, pretože Berlín má jednu z najlepších svetových umeleckých kultúr.“

 Letecký pohľad do novo otvorenej továrne

 Je nová gigatováreň príliš smädná?

Kvalitní inžinieri sú pozitívom, ktoré nová gigatováreň rada prezentuje, avšak každá minca má dve strany. Ako sme už spomínali vyššie, ekologickým aktivistom sa nepáči obrovská spotreba vody a optimálne to nie je ani po stránke znečistenia ovzdušia. Tieto veci rozhodne bude potrebné doriešiť.

„Zdroje naznačujú, že spoločnosť prvou fázou budovania továrne možno kompletne vyčerpala zásoby vody v regióne,“ píšu analytici Deutsche Bank, na ktorých sa odvoláva CNBC. „Tesla bude mať dostatok dodávok vody na pôvodný cieľ 500 000 vozidiel ročne, ale keď bude chcieť ročnú produkciu podobne ako ostatné gigatovárne rozšíriť na milión kusov, môžu ju čakať dodatočné prekážky.“

Musk sa problému najskôr smial a hovoril, že okolo Berlína je voda „všade“. Odborníci však upozorňujú na klimatické zmeny, kvôli ktorým v Nemecku klesá množstvo podzemných vôd. „Kvôli Tesle bude tento problém určite ešte silnejší,“ povedala Irina Engelhardtová, ktorá sa na berlínskej technickej univerzite venuje hydrológii. „Je možné, že nebude dosť vody pre všetkých.“

Ako sa otvorenie továrne premietlo do cien akcií?

Dlho sa hovorilo o tom, že oneskorenie otvorenia berlínskej gigatovárne má negatívny vplyv na vývoj hodnoty akcií Tesly. Od maxima, ktoré bolo dosiahnuté v novembri minulého roku (1229,91 USD zo dňa 4. novembra 2021), sa situácia postupne zhoršovala až k minimu zo 14. marca 2022 (766,37 USD).

Od tohto okamihu však nastal pomerne prudký nárast a po desiatich dňoch už hodnota akcií Tesly prekročila 1 000 USD. Podľa analytikov ide z pohľadu Tesly o jedno z najväčších strategických rozhodnutí posledného desaťročia, vďaka ktorému by hodnota akcií mohla atakovať 1 400 dolárov a možno aj vyššie hodnoty.

Zdroj: https://www.google.com/finance/quote/TSLA:NASDAQ?sa=X&ved=2ahUKEwiInYGbkOH2AhVNuKQKHU7PAmMQ3ecFegQIIBAg&window=1Y

Jednou z bŕzd je však aj naďalej nedostatok polovodičov, ktorý by mal pretrvávať aj počas zvyšnej časti roku 2022. Záujem o elektrické autá naopak posilňuje invázia Ruska na Ukrajine a s ňou spojený nárast cien palív a snaha Európy úplne sa odstrihnúť od ruských dodávok. Elektrina by mohla byť cesta a Tesle to hrá do karát.

Investujte s IAD Investments

IAD Investments je najstaršia správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu. Naši odborníci pre vás situáciu na akciových trhoch denne monitorujú a v reálnom čase vyhodnocujú tie najlepšie investičné príležitosti.

Spoľahnite sa na naše know-how a investujte dlhodobo. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0800 601 601, prípadne na mailovej adrese info@iad.sk alebo u svojho finančného sprostredkovateľa.

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.