# investujte na fin trhoch  4. 7. 2022

Ťažký polrok

Máme za sebou prvý polrok 2022. Pohľad na výkonnosti viacerých tried aktív, samozrejme s výnimkou energetických komodít (ak ste ich nedržali nakrátko) nedáva veľa dôvodov na radosť. Oprávnene dostáva tento polrok nálepku „najhorší prvý polrok za posledných 50 rokov“. Precitnutie centrálnych bánk, že inflácia nie je iba dočasný fenomén, ktorý odznie bez nutnosti zásahu a následné verbálne a aj reálne kroky vo forme dvíhania úrokových sadzieb, ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania, resp. v USA zaradenie spätného chodu a rozpúšťanie nahromadených miliárd v dlhopisoch, si vyžiadalo svoju cenu.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

S&P 500 stratilo od začiatku roku takmer 20%, DJIA 15%, technologický Nasdaq dokonca skoro 30%. Na našej strane Atlantiku to nevyzerá oveľa lepšie. Paneurópsky index STOXX 600 odpísal 14.5% a nemecký DAX 20%. No a výkonnosť Hong-Kongského indexu HSI, ktorý je v strate len -4% a britského FTSE 100 so stratou -1.3%, je skôr výnimkou. Za lepšie výsledky čínskych akcií môžu veľké straty v roku 2021 a vo FTSE100 zase dominujú ťažobné firmy, ktoré mali unikátne obdobie aj vďaka nárastu cien komodít niekam do stratosféry.

Investori aj naďalej sústreďujú svoju pozornosť na rastúcu infláciu a kroky centrálnych bánk. Ďalšie reštriktívne opatrenia sú veľmi pravdepodobné a recesii v USA sa asi nevyhneme. Aj šéf FEDu Powel avizoval, že skrotenie inflácie má aktuálne vyššiu prioritu ako ekonomický rast. FED sa teraz musí dostať pred očakávania trhu a musí začať diktovať tempo rastu úrokov a nie iba reagovať a doťahovať sa na očakávania. Inak nezíska späť stratenú kredibilitu v boji proti vysokej inflácii. ECB bude tiež zaujímavé sledovať. Odhodlanie našej centrálnej banky uvidíme už na júlovom zasadnutí, keď Lagarde oznámi prvú úpravu depozitnej sadzby smerom nahor a zároveň opatrenia na zabránenie enormnému nárastu nákladov na obsluhu dlhu na periférii eurozóny.

Čo nás teda čaká v druhej polovici roka? Podľa všetkého stále ešte volatilné obdobie. Nie sú vylúčené ani ďalšie poklesy na akciách. Otočka na trhu príde až v momente, keď FED zjemní svoju rétoriku a prestane považovať infláciu za najväčší problém.

Trhy z času načas padajú. Treba si na to zvyknúť. Je to súčasť investovania. Z dlhodobého hľadiska sú väčšinou medvedie trhy výhodné obdobia na nákup dobrých akcií, ktoré sa ešte pred pár mesiacmi obchodovali za (v niektorých prípadoch) násobne vyššie ceny. Existuje teda dôvod na optimizmus? Keď naposledy spadol S&P500 o 21% v prvej polovici roka 1971, v tej druhej narástol o 26,5%. Všetko to však bude závisieť od FEDu a jeho boja s inflačným nepriateľom.

Poznámka na záver: Ťažké straty si od začiatku roku vytrpel aj Bitcoin. Stratil viac ako 60%. Asi to teda nebude žiadne digitálne zlato a dobrý inflačný hedge, ako sa pôvodne o ňom hovorilo. Ale to len tak na okraj. 😊

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.