# investujte na fin trhoch  27. 12. 2022

Hodnota akcií Muskovej Tesly sa prepadá

Tesla Gigafactory

Akcie spoločnosti Tesla, ktorej majiteľom je Elon Musk, znova padli. Americký miliardár v poslednom období čelí značnej kritike investorov. Tí mu vyčítajú, že sa dostatočne nevenuje riadeniu Tesly, ktorej nepridáva ani súčasná recesia. Musk si zarobil na zlé body aj pre škandály spojené s preberaním Twittera a najnovšie padol aj v rebríčku najbohatších ľudí.

Investori Muska kritizujú za nedostatočné riadenie Tesly

Akcie spoločnosti Tesla, ktorá sa špecializuje na výrobu elektromobilov a ktorú vedie americký miliardár Elon Musk, sú pod silným tlakom. Ich cena sa od začiatku roka prepadla viac ako o polovicu. Miliardár v decembri tohto roka predal ďalších 22 miliónov akcií firmy, ktorých výnos predstavuje 3,6 miliardy dolárov.

Vývoja akcií Tesla

Zdroj: Google. Vývoj akcií spoločnosti Tesla od 1.1.2022.

Elon Musk už od apríla tohto roka predal akcie Tesly za takmer 23 miliardy dolárov. Z väčšiny z nich mal financovať práve prevzatie internetovej spoločnosti Twitter. Vyzerá to tak, že postavenie Elona Muska sa v očiach investorov mení. Miliardára kritizujú za to, že rozptyľuje svoju pozornosť a nevenuje sa dostatočne riadeniu Tesly. Zároveň sa domnievajú, že sociálnu sieť zbytočne prepláca. Jeho značku navyše oslabujú aj škandály okolo Twitteru, keďže pre nezhody okolo sociálnej siete Musk prišiel za necelý rok o viac ako 100 miliárd dolárov.

Miliardár značne padol aj v rebríčku najbohatších ľudí

Podiel Elona Muska v Tesle podľa údajov spoločnosti Refinitiv predstavuje 13,4%, pričom minulý rok sa pohyboval na úrovni 17%. Kým americký miliardár v minulosti viedol v rebríčku najbohatších ľudí, najnovšie ho zosadil z trónu Bernard Arnault, majiteľ značky Louis Vuitton, šampanského Moët & Chandon a koňaku Hennessy.

Jeho majetok ešte minulý rok predstavoval hodnotu 340 miliárd dolárov. Aby však Musk mohol zafinancovať kúpu Twitteru, predal akcie Tesly v hodnote 31 miliárd dolárov. Od začiatku tohto roka sa tak jeho majetok znížil o viac ako 100 milárd USD, pričom v rebríčku naďalej padal. Dôvodom pádu je aj pokles akcií Tesly a obavy z recesie. Cena elektromobilov Tesla je vysoká, takže recesia Muskovmu podnikaniu v najbližšej dobe priať zrejme nebude.

Musk a jeho pokusy o kyborgizáciu človeka

Elon Musk je okrem automobilky Tesla a Twitteru aj majiteľom raketového prepravcu SpaceX a neurotechnologickej spoločnosti Neuralink, ktorá sa už nejakú dobu snaží vyvinúť rozhranie medzi ľudským mozgom a počítačom. Ide o oblasť výskumu nazývanú BCI (brain-computer interface), ktorá skúma schopnosť ovládania počítača myšlienkou.
Zariadenie Neuralinku pozostáva z malého čipu, ktorý sa vkladá priamo do lebky a je prakticky neviditeľný. Bezdrôtovo nabíjaný mozgový implantát je poskladaný z tenučkých vlákien, ktoré sa chirurgicky zavádzajú do mozgovej kôry. Aj takýmto spôsobom je čip prepojený s mozgom a komunikuje bezdrôtovo cez Bluetooth. V budúcnosti by tak mohol byť riešením pre ľudí trpiacich ochrnutím kvôli poškodeniu miechy.

Ľudia pripútaní na lôžko tak majú nádej, že v budúcnosti by dokázali v nejakej forme komunikovať so svojím okolím. Neuralink však chce ísť ešte ďalej a vyvíjať také technológie, aby dokázal vyliečiť aj tie najzávažnejšie zranenia a ochorenia, akým je napríklad aj slepota.

Škandály Neuralinku pre neetické zaobchádzanie so zvieratami

Spoločnosť rozšírila testovanie na zvieratá a tvrdí, že počas dlhodobého klinického testovania na nich nepozorovali žiadne negatívne účinky implantátu. Americké úrady však začali vyšetrovať spoločnosť pre podozrenie z krutého zaobchádzania s pokusnými zvieratami, a to práve v čase, kedy sa Neuralink chystal požiadať americký Úrad pre kontrolu liečiv (FDA) o povolenie pokusov na ľuďoch. Horšie pre Muska bude, ak sa potvrdí iný závažný fakt, že z 23 opíc, ktorým do mozgu vložili testovaný implantát, prežilo iba osem.

Mnohými uznávaný Elon Musk tak v poslednej dobe čelí posmechu i kritike. Čoraz viac sa vynára viac informácií aj od bývalých zamestnancov. Miliardár sa údajne správa hrubo v pracovnom aj osobnom živote. Navyše sa politicky hlási k populistom, je známy prázdnymi sľubmi a má pošramotenú povesť aj medzi dôležitými americkými i európskymi úradmi.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.