# investujte na fin trhoch  6. 9. 2021

Piatkové dáta z amerického trhu práce

V auguste trh práce v Spojených štátoch amerických pridal 235-tisíc pracovných miest, čo predstavovalo pre trh mierny šok oproti odhadu na úrovni 750-tisíc nových pracovných miest. Tento slabý prírastok môžeme prisudzovať predovšetkým nárastu prípadov ochorenia Covid-19 spôsobených variantom Delta v krajine. Prírastok nových pracovných miest bol obzvlášť slabý v sektoroch služieb, ktoré zahŕňajú osobnú interakciu. Zamestnanosť v sektore voľného času a pohostinstva a vo vládnych inštitúciách sa takmer zastavil. Miera nezamestnanosti sa znížila na 5,2%.

Okrem headlinového čísla nových pracovných miest zaujal aj rast miezd, ktoré rástli o 4,3% medziročne, aj keď sa očakával mierny pokles tohto čísla. Zdá sa, že variant Delta tiež brzdí rast a dôveru spotrebiteľských výdavkov. Počet hostí, ktorí sedeli v reštauráciách, klesol v týždni končiacom sa 2. septembra o 9% v porovnaní s rovnakým týždňom v roku 2019. Objem ľudí, ktorí sa stravujú vonku, sa od začiatku tohto leta postupne spomaľoval.

V USA bolo v júli o 5,7 milióna pracovných miest menej ako vo februári 2020, pred vypuknutím pandémie. Za toto obdobie klesol počet ľudí, ktorí pracujú alebo si hľadajú prácu, o 3,1 milióna. Z pohľadu FEDu tento report predstavuje, že obe strany si nájdu v ňom svoje, a len si utvrdia svoje pohľady na aktuálnu situáciu v ekonomike. Rast miezd ukazuje na napätosť na trhu práce a na druhej strane dal za pravdu tým, že variant Delta môže ešte spôsobiť škody pre ekonomiku a tak je ešte skoro rozmýšľať nad zmenou menovej politiky FEDu.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.