# investujte na fin trhoch  3. 6. 2024

Hollywoodska sága takmer na konci

Ak by sme mali vybrať najväčšiu a zároveň najviac očakávanú transakciu vo svete filmového priemyslu na tento rok, bola by ňou fúzia spoločnosti Paramount Global. Značka Paramount patrí medzi najznámejšie značky v Hollywoode a momentálne je na predaj. Spoločnosť bola rokmi považovaná za najvýznamnejšieho producenta filmového a televízneho obsahu na svete.  Do tohto impéria patria spoločnosti ako Paramount Pictures, štúdiá v centre Hollywoodu, či skupina kanálov CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Network a Showtime. Rovnako aj streamovacie služby Paramount+ či SkyShowtime, ktorú poznáme aj v Európe.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Knižnica spoločnosti je v celku impozantná. Paramount stojí za množstvom svetovo úspešných značiek a filmov, akými sú napríklad série Star Trek, Transformers, Krstný otec, Top Gun alebo Mission Impossible. Filmový gigant teraz hľadá záujemcov na odkúpenie, pričom záujem o spojenie prejavili hneď traja. Spoločnosť čelí viacerým významným finančným problémom, ktoré vedú k trhovým špekuláciám o jej predaji. Viacero negatívnych faktorov sa stretlo dokopy, čo viedlo k dlhodobo zhoršujúcej sa ekonomickej situácií spoločnosti. Jednou z hlavných príčin je vysoký dlh vo výške 15,8 miliardy amerických dolárov, ktorý bol ešte zvýraznený pandémiou. Počas tohto obdobia spoločnosti vypadli príjmy minimálne na dva roky hlavne z dôvodu pozastavenej výroby a tiež aj predaja filmov do kín. Následne prišli problémy so štrajkami hercov v Hollywoode, do toho sa pridalo zvyšovanie úrokových sadzieb, čím sa spoločnosti zdražel dlh. Okrem toho, spoločnosť musela vynaložiť značné investície do svojej streamovacej platformy Paramount+.

Nedávno spoločnosti Sony Pictures a Apollo Global podali hotovostnú ponuku vo výške 26 miliárd dolárov za Paramount, pričom Sony by sa stalo väčšinovým akcionárom s prevádzkovou kontrolou, zatiaľ čo Apollo by malo menšinový podiel. Táto ponuka postavila Sony a Apollo do pozície silných uchádzačov v prebiehajúcom procese predaja. Ďalším uchádzačom o kúpu spoločnosti je Skydance Media na čele s charizmatickým Davidom Ellisonom. Skydance nedávno zlepšila svoju ponuku na fúziu s Paramountom. Zlepšená ponuka Skydance má za cieľ posilniť svoju pozíciu voči ponuke Sony-Apollo tým, že ponúkne výhodnejšie podmienky pre akcionárov Paramountu. Skydance má veľký záujem o akvizíciu Paramountu vďaka úspešnej produkčnej histórii so štúdiom, vrátane hitov ako „Top Gun: Maverick.“ Súťaž medzi týmito potenciálnymi kupcami zdôrazňuje strategický význam aktív spoločnosti v zábavnom priemysle. Výsledok týchto rokovaní bude kľúčový pre určenie budúceho smerovania Paramount Global a jeho schopnosti prekonať súčasné finančné problémy.

Predaj spoločnosti Paramount Global sa však komplikuje neefektívnym vedením predsedníčky Shari Redstone. Pre ňu nie je prioritou len najvýhodnejšia a najracionálnejšia ponuka, ale aj zachovanie značky ako rodinného dedičstva.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.