# investujte na fin trhoch  16. 8. 2022

Americké akcie na pozitívnej vlne

Americké akcie uzatvorili piatkové obchodovanie solídnymi ziskami a dali tak pozitívnu bodku za minulým týždňom. Hlavnou správou uplynulého týždňa bolo zverejnenie reportu, ktorý oznámil mierne zlepšenie v raste spotrebiteľských cien. Investori dúfajú, že nižšia inflácia rozviaže FEDu ruky a ten prestane s reštriktívnou menovou politikou, ktorej jediným cieľom je zrazenie inflácie naspäť na úrovne v súlade s inflačným cieľom (2-percentý ročný nárast). Zvoľnenie rastu tempa úrokov, resp. úplné zastavanie zvyšovania, by mohlo pomôcť americkej ekonomike neupadnúť do recesie a navyše, nižšie úrokové sadzby by podporili rast cien akcií a dlhopisov.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Avšak aj napriek zlepšeniu je inflácia na vysokých hodnotách. Júlový report ukázal medziročný rast cien na úrovni 8,5%, čo je v porovnaní s júnovými 9,1% mierne zlepšenie. Investori a akcioví obchodníci sú väčšinou optimisti a preto sa zameriavajú skôr na pozitívne správy a ignorujú tie zlé. Inflácia je stále vysoká a ekonomika sa asi nevyhne recesii. Ceny potravín aj naďalej rastú, pričom rovnakú situáciu vidíme aj na realitnom trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami, kde sa dostupnosť bývania zhoršuje. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa s meniacou, ale stále s vážnou situáciou popasuje FED.

Na základe jedného pozitívnejšieho čísla je ešte predčasné robiť závery o zmene v aktuálnom jastrabom nastavení FEDu, ktorý pravdepodobne nezmení svoje smerovanie, kým nebude pokles v inflácii jasne ukotvený a dlhodobo udržateľný. Preto je dôležité pripraviť sa aj na scenár, v ktorom rast akciových trhov v minulom mesiaci ešte nemusí znamenať začiatok nového býčieho trhu a volatilita sa môže v niektorých segmentoch opäť vrátiť.

S&P500 posilnil za uplynulý týždeň o 3,26%, Nasdaq o 2,71% a paneurópsky STOXX600 o 1,18%.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.