# investujte na fin trhoch  20. 9. 2022

Recesia alebo rast? Ako to aktuálne vyzerá na americkom finančnom trhu?

Americké akcie sa minulý týždeň opäť dostali pod tlak a priniesli svojim investorom ďalšie straty. Nový inflačný report v USA a negatívne správy od niektorých veľkých spoločností ako Fedex a Goldman Sachs spôsobili značné poklesy. Vyjadrenie týchto veľkých firiem indikujú recesiu aj napriek silnému trhu práce. Hlavný akciový index S&P500 stratil 4,77%, DJIA 4,13% a Nasdaq dokonca až takmer 5,5%. Straty na európskych indexoch boli približne polovičné, keď Stoxx600 odovzdal 2,89% a FTSE100 len 1,56%. Americké indexy padajú už štvrtý z posledných piatich týždňov.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Hlavnou správou týždňa bola americká inflácia. Spotrebiteľské ceny narástli o 0,1% medzimesačne (medziročný nárast +8,3%). Neznie to ako významné číslo, ale finančné trhy už očakávali pokles v cenách, minimálne vďaka pokračujúcemu poklesu v cenách pohonných hmôt, snahám obchodníkov zbaviť sa zbytočných zásob cez mimoriadne zníženie cien a celkovému zníženiu cien prepravy. Tento nečakaný nárast cien poslal akcie v utorok prudko nadol, keďže finančné trhy už predčasne očakávali, že inflácia kulminuje a FED nebude musieť ešte výraznejšie dvíhať úroky na krátkom konci krivky.

Tento týždeň budú teda oči opäť nalepené na FEDe (21.9.), keď bude rozhodovať o úprave monetárnej politiky. Je veľmi pravdepodobné, že aj vďaka poslednému inflačnému reportu FED zdvihne sadzby opäť výrazne a bude v reštriktívnej politike pokračovať ešte ďalšie mesiace. Na zvládnutie vysokej inflácie totiž nemá opravný termín a holubičie rozhodnutie môže výrazne nabúrať kredibilitu centrálnej banky, ak by septembrový inflačný report opäť prekvapil a ukázal vzdorovito neklesajúce spotrebiteľské ceny.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.