# investujte na fin trhoch  7. 1. 2022

Komentár portfólio manažéra za december

Americké a európske akcie majú za sebou veľmi dobrý rok, ktorý priniesol investorom dvojciferné zhodnotenie. K tomuto zhodnoteniu prispelo predovšetkým oživenie hlavných ekonomík sveta a solídne hospodárske výsledky spoločností. Za celý rok 2021 si index Dow Jones pripísal 19 %, S&P 500 sa zvýšil o 27 %, Nasdaq Composite posilnil o 21 %. V Európe si index STOXX Europe 600 pripísal 22 %. Svetové akcie merané indexom MSCI World zvýšili svoju hodnotu o viac ako 20%. Podstatne horšie si však počínali ázijské indexy. Hongkonský index Hang Seng odpísal 15 %, a to predovšetkým kvôli reguláciám čínskej vlády. Obmedzenia dopadli hlavne na miestne technologické firmy, často obchodované aj na burze v Spojených štátoch. Nepresvedčivý výkon má za sebou rovnako japonský index Nikkei 225, ktorý zakončil rok iba 5 % v plusu.

Do popredia sa na konci novembra a v decembri dostal nový variant Covid-19 s označením Omikron. Hoci prvé dáta naznačujú, že je tento nový variant síce nákazlivejší ako variant Delta, ale je spojený s menším rizikom vážnejšieho priebehu a následnej hospitalizácie. Napriek tomu sme svedkami hlavne v Európe sprísňovania proti-pandemických opatrení, ktoré majú dopad na ekonomickú aktivitu. Vznik nových antivírusových tabliet a zvýšená zaočkovanosť však znižujú pravdepodobnosť možných dlhodobých lockdownov.

Doteraz investori boli ochotní sa povzniesť nad krátkodobé riziká, ale zrejme budeme svedkami volatilného prvého kvartálu roku 2022. Investori by mali zostať široko diverzifikovaní a naďalej sledovať riziká na trhu ako sú štrukturálne inflačné hrozby a normalizácia fiškálnej a menovej politiky najdôležitejších centrálnych bánk sveta.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.