# investujte na fin trhoch  4. 10. 2021

Nástupca kancelárky Merkelovej?

Nastupca_kancelarky_Merkelovej

Politik, ktorý si svoju popularitu vybudoval na reakcii na Covid-19 a ktorý sa začal štylizovať ako nástupca po Merkelovej, má teraz najlepšie predpoklady na to, aby sa z neho stal líder najväčšej európskej ekonomiky. Olaf Scholz a jeho Sociálnodemokratická strana, ktorá získala tesné víťazstvo nad konzervatívcami ešte stále kancelárky Merkelovej má nakročené na vybudovanie stabilnej väčšiny v parlamente. Na túto väčšinu bude však potrebovať zrejme ešte ďalšie dve strany. „Občania sa cez víkend vyjadrili a chcú nás, aby sme viedli Nemecko“. Toto odkázal v pondelok ráno, keď už boli zrejmé pravdepodobné výsledky.

Podľa nepísaných pravidiel nemeckej politiky má víťaz volieb prvý pokus o vytvorenie koalície, ale nemá záruku, že sa stane kancelárom, ak toto úsilie zlyhá. V pondelok pán Scholz povedal, že vláda pod jeho vedením bude slúžiť záujmom pracujúcich a zameria sa na boj proti klimatickým zmenám spôsobeným ľuďmi. Na znak kontinuity zahraničnej politiky uviedol, že bude pracovať pre jednotnejšiu Európsku úniu a podobne ako pani Merkelová sa zdrží prílišného zblíženia s USA.

Pán Scholz, minister financií v odchádzajúcej vláde pani Merkelovej, je veteránom nemeckej politiky. 63-ročný politik pochádzajúci z Hamburgu, bohatého obchodného centra a mestského štátu v severnom Nemecku, kde pôsobil aj ako starosta. Kým sa jeho SPD (Sociálnodemokratická strana) v posledných rokoch stavala skôr doľava, pán Scholz je v tejto pozícii viac umiernený. Začiatkom roku 2000 mal blízko k dnes už marginalizovanému podnikateľskému krídlu strany, ktoré viedol vtedajší kancelár Gerhard Schröder. Jeho umiernenosť by mu mohla uľahčiť vedenie koalície zahŕňajúcej stredoľavých zelených a slobodných demokratov. Aj keď je najpopulárnejším sociálnym demokratom Nemecka, v roku 2019 prehral boj o predsedníctvo SPD s ľavicovým krídlom strany.

Pán Scholz zdokonalil svoje schopnosti budovať konsenzus v dvoch vládach Merkelovej. Prvýkrát pôsobil ako minister sociálnych vecí počas finančnej krízy v rokoch 2007-09, keď sa medzinárodný obchod takmer zmrazil a nemecký hrubý domáci produkt prudko klesol, pán Scholz sa podieľal na vypracovaní plánu subvencovania spoločností. Táto stratégia bola kľúčová v tom, že umožnila nemeckým vývozcom rýchlo zvýšiť výrobu, akonáhle sa objednávky odrazili od dna. Bola to tiež inšpirácia pre podobné schémy prijaté na Západe na ochranu pracovných miest v prvých mesiacoch pandémie Covid-19. V súčastnosti ako minister financií ma taktiež pestrú bilanciu. Aj keď za svoju úlohu počas pandémie získal pochvalu od ekonómov, bol kritizovaný za neschopnosť vlády predvídať škandál s Wirecardom. Krach spoločnosti v roku 2019 bol jedným z najväčších podnikových podvodov v Európe, ktorý stál investorov desiatky miliárd eur. Pán Scholz ako minister financií taktiež neúspešne presadzoval fúziu medzi Deutsche Bank a Commerzbank. Napriek svojmu tesnému víťazstvu má pán Scholz teraz skutočnú šancu stať sa prvým sociálnodemokratickým kancelárom Nemecka za viac ako 16 rokov.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.