# investujte na fin trhoch  13. 3. 2023

Stav ekonomiky USA

Februárová správa o zamestnanosti ponúkne informácie o zdravotnom stave ekonomiky v Spojených štátov amerických na začiatku roka. Zamestnávatelia v januári vytvorili robustných 517 000 pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 3,4%, čo je najmenej za viac ako 53 rokov. Nárast pracovných miest prerušil mesiace spomaľujúceho rastu zamestnanosti, prekvapil ekonómov a upevnil dôkazy o pružnom hospodárskom raste napriek vysokej inflácii a rastúcim úrokovým sadzbám.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Ďalšie nedávne údaje tiež poukazujú na rastúcu ekonomiku. Spotrebiteľské výdavky v januári vyskočili a inflácia sa zvýšila. Obchodná aktivita vo februári taktiež ožila. Piatková správa o zamestnanosti ministerstva práce pomôže ukázať, či januárový nárast náboru bol anomáliou alebo začiatkom ekonomického zrýchlenia. Až prehriaty trh práce sa ukázal ako jedno z najväčších ekonomických prekvapení spomedzi mnohých zvratov od pandémie Covid-19 pred tromi rokmi.

Keďže FED agresívne zvyšuje úrokové sadzby, aby skrotil infláciu, mnohí ekonómovia očakávajú, že prírastky pracovných miest sa už ochladia, alebo sa dokonca premenia na straty. Veľká časť ekonomiky – vrátane reštaurácií, nemocníc a domovov dôchodcov – sú hnacou silou rastu. Títo poskytovatelia služieb boli na začiatku pandémie najviac zasiahnutí opatreniami sociálneho dištancovania sa. Teraz, takmer o tri roky neskôr, rýchlo prijímajú zamestnancov, pretože je pre nich jednoduchšie naberať a obsadzovať voľné miesta. Nové pracovné miesta viac než len kompenzujú škrty ohlásené veľkými zamestnávateľmi, akými sú materská spoločnosť Googlu Alphabet, Amazon a ďalšie, hlavne technologické, spoločnosti. Zamestnávatelia počas troch mesiacov končiacich v januári vytvorili v priemere 356 000 pracovných miest mesačne.

Ekonómovia v prieskume denníka The Wall Street Journal odhadujú, že zamestnávatelia vytvorili vo februári 225 000 pracovných miest, a že miera nezamestnanosti zostane na úrovni 3,4%. Spoločnosti v mnohých odvetviach – vrátane sektoru bývania a automobilového priemyslu – doteraz naďalej naberali zamestnancov aj napriek vyšším úrokovým sadzbám. Vyššia miera participácie pracovnej sily by mohla pomôcť spoločnostiam obsadiť voľné pracovné miesta a čeliť rýchlo rastúcim mzdám, čím by sa trh práce lepšie zosúladil s cieľom FEDu znížiť infláciu.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.