# investujte na fin trhoch  28. 2. 2022

Trh sa opäť raz pomýlil

Vo štvrtok 24.2.2022 sa Európa prebudila do iného sveta. U nášho východného suseda vypukol vojnový konflikt, keď Rusko nečakane zaútočilo na Ukrajinu. Napriek tomu, že ruská strana nazýva tento konflikt ako „špeciálnu operáciu“, jedná sa o skutočnú vojnu so všetkými charakteristickými črtami aké vojna má. Geopolitické hľadisko, prečo sa tak stalo necháme na posúdenie iným, avšak zaujímavé je finančné hľadisko.

Na finančných trhoch sa hovorí, že kolektívna múdrosť trhov dokáže najlepšie predpovedať, čo sa v budúcnosti stane. V tomto prípade, sa trh opäť raz mýlil a to teda poriadne.

Pred vypuknutím konfliktu ruské aktíva vo svojich cenách nemali zarátané, že by mohol konflikt eskalovať až do vojny. Ruský Rubeľ sa obchodoval na úrovni približne 90 Rubľov za jedno Euro, čo je mierne vyššia hodnota, ale nie výrazne vyššia oproti tomu, ako sa obchodoval Rubeľ v posledných týždňoch. Rovnako ruské dlhopisy emitované v domácej mene nenaznačovali, že by Rusko smerovalo do vojny. Na obranu investorov treba povedať, že inverzná výnosová krivka nám napovedala možnú recesiu v dôsledku západných sankcií, ale s tým sa rátalo už dlhodobejšie. Samostatná kategória sú ruské akcie. Tie si relatívne držali svoju hodnotu až do dňa napadnutia Ukrajiny. Ruský dolárový index RTS vo štvrtok stratil rekordných 38%, čím odpísal viac ako 150 miliárd dolárov. Mierna korekcia, ktorá nastala nasledujúci deň nedokázala ani zďaleka zmazať straty z predchádzajúceho dňa.

Možno si niektorí investori myslia, že momentálne nastal čas nakupovať ruské aktíva, ale treba povedať, že západné mocnosti majú v Rusku zainvestovaných desiatky a desiatky miliárd Euro, ktoré sa v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch z Ruska v dôsledku sankcií vyparia ako vzduch.

Ešte minulý týždeň finančný trh považoval Rusko za relatívne stabilnú krajinu. Stabilný kreditný rating v investičnom pásme BBB bol toho dôkazom. Aj keď istá prémia bola započítaná v cenách ruských aktív v dôsledku vyššieho geopolitického rizika, trh nepočítal s tým, že udalosti posledných dní môžu zájsť tak ďaleko.

Pre súčasných investorov prináša táto udalosť veľa lekcií. Pre historikov bude 24.február 2022 deň, keď sa trh opäť raz prepočítal.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.